Motricitat fina i motricitat gruixuda

Quina diferència hi ha entre caminar i cordar-se els botons de la camisa? Creieu que s’aprèn de la mateixa manera o una acció és més complexa que l’altre?

 Les habilitats psicomotrius van lligades al desenvolupament de l’infant. És a dir, amb l’edat es van adquirint i perfeccionant aquestes habilitats, aprenent primer les lligades a la motricitat gruixuda (control del cap, gatejar, caminar, saltar…) i després les de motricitat fina (fer pinça amb els dits, senyalar amb un sol dit, retallar amb estisores, escriure…).

Resultado de imagen de motricitat fina

En aquesta publicació us proposo activitats descarregables per treballar la motricitat fina de manera indirecta com escriure noms, enganxar gomets, jugar amb plastilina… Realment són exercicis que potser ja feu amb ells però que desconeixíeu totes les habilitats que estàveu treballant alhora.

M’he centrat en infants de 2 a 5 anys ja que és interessant que durant la primera infància s’estimuli la psicomotricitat, sempre respectant el ritme maduratiu de cada nen. És important no pressionar als nens per a que comencin a caminar o a escriure abans d’hora, ja que els hi podríem generar frustració.

 

Aquí teniu les activitats per descarregar: ACTIVITATS MOTRICITAT FINA 2-5 ANYS

fitxa 3fitxa 4fitxa 7fitxa 1fitxa 2fitxa 5fitxa 6fitxa 8

I si no teniu temps de seure amb ells i fer aquestes activitats, podeu aprofitar les accions del dia a dia que també treballen la motricitat fina com:

 • Obrir amb clau la porta de casa.
 • Agafar els coberts per menjar.
 • Obrir finestres i portes.
 • Senyalar objectes.
 • Clicar el botó de l’ascensor o el timbre de casa (Ep! el de la rentadora no!)
 • Regar les plantes.
 • Escriure paraules a la sorra de la platja.
 • Obrir les pinces de la roba.
 • Tocar les tecles del piano.
 • Enganxar imants a la nevera.
 • Obrir calaixos.

I pels més curiosos, aquí us detallo quin seria, en termes generals, el desenvolupaments psicomotriu dels infants:

0-5 mesos:

 • Juguen amb les mans
 • Coordinació vista-mans per agafar objectes
 • Motricitat gruixuda: mouen el cap i l’intenten aixecar, cap als 3-6 giren el cos.

6-12 mesos:

 • Agafar objectes, moure’ls i portar-los a la boca.
 • Ús del dit índex per tocar o senyalar.
 • Motricitat gruixuda: es seuen i comencen a gatejar.

12-15 mesos:

 • Aprenen a fer la pinça amb els dits.
 • Motricitat gruixuda: primers passos.

1-3 anys:

 • Manipulen objectes de manera més complexa: obren calaixos, empenyen, estiren de cordes…
 • Motricitat gruixuda: baixes i pugen escales, corren i salten.

3-5 anys:

 • Coincidint amb l’inici de l’escola, aprenen a agafar el llapis, cordar-se les sabates i la bata, utilitzar els coberts, retallar i enganxar…
 • Motricitat gruixuda: donen voltes, mantenen l’equilibri i guanyen autonomia motriu.

.

linia- casa separadora

Motricidad fina y motricidad gruesa

¿Qué diferencia hay entre andar y abrocharse los botones de la camisa? Creéis que se aprende de la misma o una acción es más compleja que la otra?

Las habilidades psicomotrices van ligadas al desarrollo del niño. Es decir, con la edad se van adquiriendo y perfeccionando estas habilidades, aprendiendo primero aquellas ligadas a la motricidad gruesa (control de la cabeza, gateo, andar, saltar…) y luego las de motricidad fina (hacer pinza con los dedos, señalar con el dedo, recortar con tijeras, escribir…)

Resultado de imagen de motricitat fina

En esta publicación os propongo actividades descargables para trabajar la motricidad fina de manera indirecta como escribir nombres, enganchar papeles, jugar con plastilina… Realmente son ejercicios que quizás ya hacéis con ellos pero que desconocíais todas las habilidades que estabais trabajando a la vez.

Me he centrado en niños de entre 2 y 5 años ya que es interesante que durante la primera infancia se estimule la psicomotricidad, siempre respetando el ritmo madurativo de cada niño. Es importante no presionar a los niños para que empiecen a andar o a escribir antes de hora, ya que les podríamos generar frustración.

Aquí tenéis las actividades para descargar: ACTIVIDADES MOTRICIDAD FINA 2-5 AÑOS

ficha 7ficha 3ficha 4ficha 1ficha 2ficha 6ficha 8ficha 5

Y si no os da tiempo de sentaros con ellos a hacer estas actividades, podéis aprovechar las acciones del día a día que también trabajan la motricidad fina como:

 • Abrir con llave la puerta de casa.
 • Coger los cubiertos para comer.
 • Abrir ventanas y puertas.
 • Señalar objetos.
 • Apretar el botón del ascensor o del timbre de casa (¡Ep, el de la lavadora no!)
 • Regar las plantas.
 • Escribir palabras en la arena de la playa.
 • Abrir las pinzas de tender la ropa.
 • Tocar las teclas del piano.
 • Enganchar imanes en la nevera.
 • Abrir cajones.

 

Y para los más curiosos, aquí os explico cuál sería, en términos generales, el desarrollo psicomotriz de los niños:

0-5 meses:

 • Jugar con las manos.
 • Coordinación vista-manos para coger objetos.
 • Motricidad gruesa: mueven la cabeza y la intentan levantar, hacia los 3-6 giran el cuerpo.

6-12 meses:

 • Coger objetos, moverlos y llevárselos a la boca.
 • Uso de dedo índice para tocar o señalar.
 • Motricidad gruesa: se sientan y empiezan a gatear.

12-15 meses:

 • Aprenden a hacer pinza con los dedos.
 • Motricidad gruesa: primeros pasos.

1-3 años:

 • Manipulan objetos de manera más compleja: abren cajones, empujar, estiran de cuerdas…
 • Motricidad gruesa: bajan y suben escaleras, corren y saltan.

3-5 años:

 • Coincidiendo con el inicio de la escuela, aprenden a coger el lápiz, abrocharse los zapatos y la camisa, utilizar los cubiertos, recortar y enganchar…
 • Motricidad gruesa: dan vueltas, mantienen el equilibrio y ganan autonomía motriz.

 

Anuncis

Treballem el TDAH

El TDAH és el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat, un trastorn de conducta que sorgeix durant la infància i perdura durant la vida adulta. Es caracteritza per símptomes d’inatenció, impulsivitat i hiperactivitat.

És un dels trastorns més escoltats entre la població infanto-juvenil i personalment, s’està tendint a una sobrediagnosticació, generant una desmesurada alerta social i un abús del tractament amb psicofàrmacs.

Resultado de imagen de niño tdah

La intervenció del TDAH inclou diferents pilars bàsics com: orientació familiar, intervenció psicopedagògica i tractament farmacològic (si s’escau).

La suma de tot això ajudarà a l’infant a millorar la seva atenció, concentració i impulsivitat, millorant qualitativament el seu rendiment escolar i personal.

Els nens són moguts, inquiets, curiosos i freqüentment tenen ganes de jugar i d’interactuar amb nosaltres. Però algunes situacions requereixen d’un control d’aquesta activitat: a l’escola, al teatre, quan esperem al metge…

Per això en aquesta publicació proposo algunes activitats i pautes per treballar l’atenció i la concentració tant a l’escola com a casa i sobretot amb aquells infants que més ho necessiten.


– Treballar l’atenció i la concentració-

 • Mantenir una situació estructurada a casa i amb horaris constants.
 • Eliminar estímuls que puguin cridar l’atenció (sobretot a l’habitació on es fan els deures).
 • Parlar mantenint el contacte visual amb to suau però ferm. Fer-li repetir per assegurar-nos que ho ha entès.
 • Crear autoinstruccions (parlar-se a ell mateix, utilitzant una estructura organitzada d’instruccions, per tal de que pugui resoldre de manera independent les tasques). Estarà treballant l’atenció però també les funcions executives (planificar, organitzar, prendre decisions…).

 

– Treballar la impulsivitat i l’autocontrol-

 • Pautar normes per a que el nen sàpiga què ha de fer i què no ha de fer en cada moment.
 • Aquestes normes/pautes han de ser: específiques i clares, adaptades al seu llenguatge, curtes i que no es contradiguin.
 • Explicar amb antelació els canvis de rutina que hi haurà.
 • Utilitzar la “Tècnica de la tortuga” en situacions de descontrol:

“Consisteix en llegir al nen una història en la que una tortuga molt intel·ligent li explica a una tortuga petita (el nen) com ha de fer ús de la seva closca per relaxar-se i tranquil·litzar-se. Aquesta postura impossibilita realitzar una conducta impulsiva”

(Vallés, A. (1999). Cómo cambiar la conducta infantil. Guía para padres. Alicante: Editorial Marfil)

joc de la tortuga

 • Realitzar activitats noves on el nen estigui motivat i tranquil i es puguin fer en grup com: fer puzles, buscar similituds i diferències entre dibuixos, mirar-se al mirall i identificar parts del cos, pintar, fer jocs de construcció…

– ACTIVITATS –

He creat una sèrie d’activitats que considero que poden ajudar a treballar les funcions atencionals: focalització de l’atenció, codificació de l’activitat o tasca, concentració i manteniment de l’atenció.

Descarrega totes les activitats fent click aquí

Dibujo 2Dibujo 1Dibujo 3Dibujo 5Dibujo 4Dibujo 6


– CONTES-

Fa uns anys vaig descobrir els contes de Carmen Sara, Fausto Giles, Isabel Orjales i Ruben Toro (dirigit a nens d’entre 5 i 13 anys) i no vaig dubtar en utilitzar-los.

Expliquen situacions socials en les que es poden trobar els nens i com solucionar-les de manera pacífica, controlant la impulsivitat i les emocions, evitant el conflicte, gestionant les habilitats socials i treballant l’empatia.

 • ¡Así no se juega!
 • Hacer amigos
 • Elena y el camino azul
 • Mi mama es verde, mi vecino naranja
 • Preparándome para ir de cumpleaños

Llibres TDAH

linia- casa separadora

Trabajamos el TDAH

El TDAH es el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, un trastorno de conducta que surge durante la infancia y perdura durante la vida adulta. Se caracteriza por síntomas de inatención, impulsividad e hiperactividad.

Es uno de los trastornos más oídos entre la población infanto-juvenil y personalmente, se está tendiendo a una sobrediagnosticación, generando  una desmedida alerta social y un abuso del tratamiento con psicofármacos.

Resultado de imagen de niño tdah

La intervención del TDAH incluye diferentes pilares básicos como: orientación familiar, intervención psicopedagógica y tratamiento farmacológico (si es necesario).

La suma de todo esto ayudará al niño a mejorar su atención, concentración e impulsividad, mejorando cualitativamente su rendimiento escolar y personal.

Los niños son movidos, inquietos, curiosos y frecuentemente tienen ganas de jugar e interactuar con nosotros. Pero algunas situaciones requieren de un control de esta actividad: en el colegio, en el teatro, cuando esperamos el médico…

Por ello en esta publicación propongo algunas actividades y pautas para trabajar la atención y la concentración tanto en el colegio como en casa y sobretodo con aquellos niños que más lo necesitan.


– Trabajar la atención y la concentración –

 • Mantener una situación estructurada en casa y con horarios constantes.
 • Eliminar estímulos que puedan llamar la atención (sobretodo en la habitación o donde se estudia).
 • Hablar manteniendo el contacto visual con tono suave pero firme. Hacerle repetir para asegurarnos de que lo ha entendido.
 • Crear autoinstrucciones (hablarse a él mismo, utilizando una estructura organizada de instrucciones, con tal de que pueda resolver de manera independiente la tarea). Estará trabajado la atención pero también las funciones ejecutivas (planificar, organizar, tomar decisiones…)

 

– Trabajar la impulsividad y el autocontrol-

 • Pautar normas para que el niño sepa qué ha de hacer y qué no ha de hacer en cada momento.
 • Estas normas/pautas han de ser: específicas y claras, adaptadas a su lenguaje, cortas y que no se contradigan.
 • Explicar con antelación los cambios de rutina que habrá.
 • Utilizar la “Técnica de la tortuga” en situaciones de descontrol:

“Consiste en leer al niño una historia en la que una tortuga muy inteligente le explica a una tortuga pequeña (el niño) cómo ha de hacer uso de su cascarón para relajarse y tranquilizarse. Esta postura imposibilita realizar una conducta impulsiva”

(Vallés, A. (1999). Cómo cambiar la conducta infantil. Guía para padres. Alicante: Editorial Marfil)

joc de la tortuga

 • Realizar actividades nuevas donde el niño esté motivado y tranquilo y se puedan hacer en grupo como: hacer puzzles, buscar similitudes y diferencias entre dibujos, mirarse al espejo e identificar partes del cuerpo, pintar, hacer juegos de construcción…

– ACTIVIDADES-

He creado una serie de actividades que considero que pueden ayudar a trabajar las funciones atencionales: focalización de la atención, codificación de la actividad o tarea, concentración y mantenimiento de la atención.

Descarga todas las actividades haciendo click aquí

 


– CUENTOS-

Hace unos años descubrí los cuentos de Carmen Sara, Fausto Giles, Isabel Orjales i Ruben Toro (dirigido a niños de entre 5 y 13 años) y no dudé en usarlos.

Explican situaciones sociales en las que se pueden encontrar los niños y cómo solucionarlas de manera pacífica, controlando la impulsividad y las emociones, evitando el conflicto, gestionando las habilidades sociales y trabajando la empatía.

 

 • ¡Así no se juega!
 • Hacer amigos
 • Elena y el camino azul
 • Mi mama es verde, mi vecino naranja
 • Preparándome para ir de cumpleaños

 

Llibres TDAH

Talent Show durant la infància

Lluvia de estrellas, Pequeños Gigantes, Eurojunior, La Voz Kids, Master Chef Junior, … què implica psicològicament pels nens concursar en un Talent Show? Com poden gestionar la fama o el fracàs? Com es pot compaginar amb l’escola i el dia a dia?

                                         Resultado de imagen de la voz kids       Resultado de imagen de master chef junior       Resultado de imagen de lluvia de estrellas tv1

La participació  dels infants en aquest tipus de concurs televisiu pot ser tota una experiència d’aprenentatge i de creixement. Però tot depèn de com es gestioni a nivell familiar i  entorn més proper i de l’organització del concurs.


 Com gestionar aquesta situació des de casa?

No forçar al nen a participar en un concurs que només agradi als pares. Ha de sortir d’ell voler concursar.

Explicar en què consistirà el concurs i ajustar les expectatives.

Acompanyar-lo durant tot el procés i que es senti recolzat pels pares.

Respectar les hores dedicades a l’escola, als deures i a l’estudi.

Cuidar les hores de son i la higiene alimentària.

Durant el concurs, valorar l’impacte emocional que té la TV en l’infant.

Considerar el concurs com una activitat lúdica i no com una obligació on anar a guanyar i competir. Ha de prevaldre la felicitat de l’infant.


Com gestionar aquesta situació des de l’organització del concurs?

 • Afavorir la igualtat entre els concursants.
 • Comunicar amb tacte i respecte les valoracions del jurat.
 • Potenciar l’aprenentatge i reconèixer l’evolució i la millora.
 • Convidar als pares i familiars a formar part del concurs.
 • Crear un pla d’acollida i adaptació per conciliar la vida personal amb el concurs.
 • Ajudar a gestionar la pressió i els nervis.

Aspectes positius del Talent Show

 • Potencia i reforça el talent de l’infant.
 • Reafirma l’autoestima i la seguretat.
 • Reforça el valor del treball i el sacrifici.
 • És una oportunitat per conèixer nous entorns socials i treballar les habilitats socials.
 • Rep la confiança i el suport dels pares.
 • Aprèn a gestionar noves situacions i a experimentar noves sensacions.
 • Dóna resposta a la curiositat i l’intriga que genera sortir de l’àrea de confort.

Aspectes negatius del Talent Show

 • Pot generar falses expectatives i desil·lusions.
 • La pressió per competir i guanyar pot derivar en nervis, somatitzacions i frustració.
 • El resultat del concurs pot ser tant guanyar com perdre.
 • Implica molta dedicació emocional, psicològica i de temps i cal compaginar-ho amb l’escola i la família.

logo casa

Aquí us deixo un petit qüestionari  que he fet per a que els infants avaluïn com està sent de satisfactòria aquesta experiència. Però també us el deixo en format PDF, clikeu aquí: Qüestionari Talent Show

Qüestionari Talent Show

k

linia- casa separadora

k

Talent Show durante la infancia

Lluvia de estrellas, Pequeños Gigantes, Eurojunior, La Voz Kids, Master Chef Junior,… ¿Qué implica psicológicamente para los niños concursar en un Talent Show? ¿Cómo podemos gestionar la fama o el fracaso? ¿Cómo se puede compaginar con la escuela y el día a día?

                                         Resultado de imagen de la voz kids       Resultado de imagen de master chef junior       Resultado de imagen de lluvia de estrellas tv1

La participación de los niños en este tipo de concursos televisivos puede ser toda una experiencia de aprendizaje y de crecimiento. Pero todo depende de cómo se gestione a nivel familiar y entorno más cercano y de la organización del concurso.


 ¿Cómo gestionar esta situación desde casa?

No forzar al niño a participar en un concurso que sólo guste a los padres. Ha de salir de él el querer concursar.

Explicar en qué consistirá el concurso y ajustar las expectativas.

Acompañarlo durante todo el proceso y que se sienta apoyado por los padres.

Respetar las horas dedicadas a la escuela, a los deberes y al estudio.

Cuidar las horas de sueño y la higiene alimentaria.

Durante el concurso, valorar el impacto emocional que tiene la TV en el niño.

Considerar el concurso como una actividad lúdica y no como una obligación dónde ir a ganar y competir. Ha de prevalecer la felicidad del niño.


¿Cómo gestionar esta situación desde la organización del concurso?

 • Favorecer la igualdad entre concursantes.
 • Comunicar con tacto y respeto las valoraciones del jurado.
 • Potenciar el aprendizaje y reconocer la evolución y mejora.
 • Invitar a los padres y familiares a formar parte del concurso.
 • Crear un plan de acogida y adaptación para conciliar la vida personal con el concurso.
 • Ayudar a gestionar la presión y los nervios.

Aspectos positivos del Talent Show

 • Potencia y refuerza el talento del niño.
 • Reafirma la autoestima y la seguridad.
 • Refuerza el valor del trabajo y el sacrificio.
 • Es una oportunidad para conocer nuevos entornos sociales y trabaja las habilidades sociales.
 • Recibe la confianza y el soporte de los padres.
 • Aprende a gestionar nuevas situaciones y a experimentar nuevas sensaciones.
 • Da respuesta a la curiosidad y la intriga que genera salir del área de confort.

Aspectos negativos del Talent Show

 • Puede generar falsas expectativas y desilusiones.
 • La presión por competir y ganar puede derivar en nervios, somatizaciones y frustración.
 • El resultado del concurso puede ser tanto ganar como perder.
 • Implica mucha dedicación emocional, psicológica y de tiempo, y se ha de compaginar con la escuela y la familia.

logo casa

Aquí os dejo un pequeño cuestionario que he hecho para que los niños evalúen como está siendo de satisfactoria esta experiencia. Pero también os lo dejo en formato PDF, podéis clikar aquí: Cuestionario Talent Show

Cuestionario Talent Show

 

Estimulem els sentits dels nadons

El cervell es caracteritza per la coneguda “plasticitat cerebral“, la capacitat que té per recuperar-se, adaptar-se a l’entorn, a nous estímuls i imputs, sobretot, durant la primera infància. La que permet la regeneració neuronal i les noves connexions sinàptiques.

Els neuropsicòlegs centren les rehabilitacions en aquest terme, confiant en que el cervell superarà malalties i serà una esponja davant els nous coneixements.

En aquesta publicació proposo activitats variades per estimular els sentits i altres capacitats durant els primers mesos, per oferir als infants ambients que facilitin el seu desenvolupament, potenciant així, les seves habilitats i afavorint el creixement.

Aquí us deixo una imatge de com s’estructura els cervell i quines són les zones encarregades de cada sentit:sentits

0-6 mesos

 • Parlar-li al nadó: estimular l’audició dels nadons els ajuda a parlar abans. És important que els hi parlem des de petits, repetim els sons dels objectes metre se’ls ensenyem, els hi cantem i riguem. Cap als 4 mesos buscaran l’origen del so amb la mirada per veure què el produeix i cap als 6 mesos començaran a imitar amb vocalitzacions els sons dels adults.
 • Fer-li massatges: a través del contacte físic, els nadons, potencien el vincle afectiu amb els pares. Suaument els hi farem carícies i estarem estimulant el tacte i es relaxaran.
 • Tocar objectes: una altra manera d’estimular el tacte és tocant els materials u objectes que trobem per casa com la roba, la sorra de les plantes, el paper, el raspall de dents, les flors seques, els vidres de les finestres, els neumàtics de les rodes de la bici, les puntes dels llapis, l’escuma d’afaitar…vigileu que no s’ho fiquin a la boca!
 • Joguines de colors: dels 4 als 6 mesos els nadons comencen a discriminar els colors i a veure nítidament. Per estimular la vista podem utilitzar joguines de colors vius, els hi podem apropar i allunyar. També podem gesticular molt per tal de que puguin apreciar els diferents trets de les nostres expressions.
 • Mossegar joguines: l’aparició de les dents cap als 4-8 mesos pot generar malestar en els nadons. Podem aprofitar per a que mosseguin joguines de textures diferents, estimular la part vocal i alleujar el dolor.1

6-12 mesos

 • Tocar aliments: aquesta activitat la podeu fer abans, però jo la recomano cap als 6-8 mesos, quan es comença a introduir l’alimentació sòlida. Doneu l’oportunitat als nens de que toquin els diferents aliments que poden menjar o que menjaran. Així coneixeran les diferents textures, tindran una idea més elaborada de com és cada aliment i estaran estimulant el sentit del tacte, el visual, i si s’ho poden menjar, el del gust. Busqueu aliments de textures i sabors molt variats com: plàtan, kiwi, pebrot, farina, sal, Cola-Cao, taronges, fruits sec, ous, galetes… I quan siguin més grans, els hi podeu demanar que, amb el ulls tancats, identifiquin el que toquen.
 • Identificar sons: quan aneu de camí al parc, passejant pel carrer o en una cafeteria, podeu jugar a identificar sons i localitzar la font sonora. Alguns sons poden ser: la sirena d’una ambulància, un avió, la cafetera quan bull, un nen que crida, la frenada d’un cotxe, un ocell piular, un mòbil que sona… d’aquesta manera estarem ajudant al cervell a afinar l’oïda i a categoritzar els sons.  Però no serà fins els 2 anys quan els infants sàpiguen localitzar exactament els sons provinents de tots els angles.
 • Jugar davant el mirall: davant el mirall anirem movent els braços, farem ganyotes, ens tocarem la punta del nas i li demanarem a l’infant que ho repeteixi. Treballarem la motricitat, la coordinació i la percepció que té del seu propi cos. Quan els nadons són molt petits i els hi fem tocar-se la punta del nas, toquen el nas que veuen reflectit al mirall perquè no saben que són ells mateixos.

3

+1 any

 • Caminar descalços: quan ja comencin a donar els primers passos, els podem fer caminar sobre la gespa, la sorra de la platja o una catifa. Així estimularan el tacte de la planta dels peus, milloraran l’equilibri, la circulació i coneixeran el que són les pessigolles!
 • El joc del carretó: per treballar l’equilibri i la coordinació, agafarem a l’infant pels peus i deixarem que camini amb les mans, canviant la direcció del recorregut i la velocitat. També podem lligar una corda elàstica a dos arbres i ajudar al nen a que camini per ella intentant aguantar l’equilibri.
 • Ensumar flors: els nadons més petits ja poden discriminar olors i identificar l’olor de la mare. Podem jugar a ensumar les flors del balcó, les herbes de cuinar, els plats que menjarem o bé, la colònia que utilitzem.2

´

linia- casa separadora

Estimulemos los sentidos de los bebés

El cerebro se caracteriza por la conocida “plasticidad cerebral“, la capacidad que tiene para recuperarse, adaptarse al entorno, a nuevos estímulos e imputs, sobretodo, durante la primera infancia. La que permite la regeneración neuronal y las nuevas conexiones sinápticas.

Los neuropsicólogos centran las rehabilitaciones en este término, confiando en que el cerebro superará enfermedades y será una esponja ante los nuevos conocimientos.

En esta publicación propongo actividades variadas para estimular los sentidos y otras capacidades durante los primeros meses, para ofrecer a los niños ambientes que faciliten su desarrollo, potenciando así, sus habilidades y favoreciendo el crecimiento.

Aquí os dejo una imagen de cómo se estructura el cerebro  y cuáles son las zonas encargadas de cada sentido:sentits

0-6 meses

 • Hablarle al bebé: estimular la audición de los bebés los ayuda a hablar antes. Es importante que les hablemos desde pequeños, repitiendo los sonidos de los objetos mientras estos se enseñan, así como cantarles y reír. Hacia los 4 meses buscarán el origen del sonido con la mirada para ver qué lo produce, y hacia los 6 meses empezarán a imitar con vocalizaciones los sonidos de los adultos.
 • Hacerle masajes: a través del contacto físico, los bebés, potencian el vínculo afectivo con los padres. Suavemente les haremos caricias y estaremos estimulando el tacto y se relajarán.
 • Tocar objetos: otra manera de estimular el tacto es tocando los materiales u objetos que encontremos por casa como la ropa, la tierra de las plantas, el papel, el cepillo de dientes, la flores secas, los cristales de la ventana, los neumáticos de la bici, las puntas de los lápices, la espuma de afeitar,… ¡pero vigilad no se lo lleven a la boca!
 • Juguetes de colores: de los 4 a los 6 meses los bebés empiezan a discriminar los colores y a ver nítidamente. Para estimular al vista podemos utilizar juguetes de colores vivos, se los podemos acercar y alejar. También podemos gesticular mucho con tal de que puedan apreciar los diferentes rasgos de nuestras expresiones.
 • Morder juguetes: la aparición de los dientes hacia los 4-8 meses puede generar malestar en los bebés. Podemos aprovechar para que muerdan juguetes de texturas diferentes para estimular la parte bucal y aliviar el dolor.

1

 

6-12 meses

 • Tocar alimentos: esta actividad la podéis hacer antes, pero yo la recomiendo hacia los 6-8 meses, cuando se empieza a introducir la alimentación sólida. Dad la oportunidad a los niños de que toquen los diferentes alimentos que pueden comer o comerán. Así conocerán las diferentes texturas, tendrán una idea más elaborada de cómo es cada alimento y estarán estimulando el sentido del tacto, el visual, y si se lo pueden comer, el del gusto.  Buscad alimentos de texturas y sabores muy variados como: plátano, kiwi, pimiento, harina, sal, Cola-Cao, naranjas, frutos secos, huevos, galletas… Y cuando sean más mayores, les podéis pedir que, con los ojos cerrados, identifiquen lo que tocan.
 • Identificar sonidos: cuando vayáis de camino al parque, andando por la calle o en una cafetería, podéis jugar a identificar sonidos y localizar la fuente sonora. Algunos sonidos pueden ser: la sirena de una ambulancia, una avión, la cafetera cuando hierve, un niño que chilla, un coche frenando, un pájaro piulando, un móvil que suena…de esta manera estaremos ayudando al cerebro a afinar el oído y a categorizar los sonidos. Pero no será hasta los 2 años cuando los niños sepan localizar exactamente los sonidos provenientes de todos los ángulos.
 • Jugar delante del espejo: delante del espejo iremos moviendo los brazos, haremos muecas, nos tocaremos la punta de la nariz y le pediremos al niño que lo repita. Trabajaremos la motricidad, la coordinación y la percepción que tiene de su propio cuerpo. Cuando los bebés son muy pequeños y les pedimos que se toquen la punta de la nariz, tocan la nariz que ven reflejada en el espejo porque no saben que son ellos mismos.

3

 

+1 año

 • Andar descalzos: cuando ya empiecen a dar los primeros pasos, les podemos hacer andar sobre el césped, la arena de la playa o una alfombra. Así estimularemos el tacto de la planta de los pies, mejorarán el equilibrio, la circulación y ¡conocerán lo que son las cosquillas!
 • El juego de la carretilla: para trabajar el equilibrio y la coordinación, cogeremos al niño por los pies y dejaremos que ande con las manos, cambiando la dirección del recorrido y la velocidad. También podemos atar una cuerda elástica a dos árboles y ayudar al niño a que ande por ella intentando aguantar el equilibrio.
 • Oler flores: los bebés más pequeños ya pueden discriminar olores e identificar el olor de la madre. Podemos jugar a oler las flores del balcón, las hiervas de cocinar, los platos que comeremos o bien, la colonia que usamos.

2

Reforcem la lectoescriptura

Molts haureu sentit parlar de la dislèxia, un Trastorn de l’Aprenentatge (TA) de base neurològica que afecta a un o més dels processos psicològics involucrats en la comprensió i ús del llenguatge oral i escrit.

Perquè entengueu una mica millor com funciona el cervell en el procés lecto-escriptor, heu de conèixer les següents habilitats:

 • Consciència fonològica: permet identificar i manipular els sons de les paraules i és l’habilitat fonamental per a realitzar els processos d’anàlisi i síntesi inherents en la llengua escrita.
 • Memòria verbal o fonològica: permet retenir l’ordre seqüencial del material verbal durant un curt període de temps.
 • Velocitat de processament verbal: és el temps que es necessita per processar informació verbal familiar com grafies i dígits.

En aquesta publicació em centraré en l’etapa de primària (6-11 anys) perquè és quan s’inicia el procés lecto-escriptor a les escoles, però aquestes dificultats ja es poden detectar a preescolar i perduren al llarg de la vida, manifestant-se de maneres diferents.

Per a mi, i crec que per a molts professionals de la psicologia, el que més preocupa no són només les pròpies dificultats de la dislèxia, sinó les conseqüències d’aquesta, és a dir, la falta de confiança, la baixa autoestima, l’ansietat, la frustració, els trastorns del son, les somatitzacions, etc. Per això és tan important que els pares i mestres confiïn i donin seguretat i suport a tots aquests infants.Imagen relacionadaQuan treballem la lectura, començarem treballant les síl·labes, a continuació les paraules, després les frases i finalment els textos i comprensió d’aquets. Podeu introduir il·lustracions per fer més divertit els exercicis i també la velocitat.

A continuació us proposo un seguit de fitxes que he utilitzat per treballar les dificultats lectores i que m’han ajudat molt! Es tracta de que els infants llegeixin les síl·labes i vagin incrementant la velocitat i reduint els errors. Pels nens més petits utilitzarem lletra lligada i pels més grans, lletra d’impremta.

Descarrega totes les fitxes fent clik aquí!

fitxa 1fitxa 2

fitxa 3

fitxa 4

fitxa 5

Ja teniu les 5 fitxes, ja podeu començar a practicar, i no oblideu respondre la pregunta “Com ho he fet?”. Recordeu que els nens tenen molta memòria visual, per això és important que, quan creem noves fitxes, no fem faltes d’ortografia.

fitxes

 

També us proposo una activitat per a detectar les paraules que són iguals i llegir aquelles que no tenen sentit, podeu relacionar les paraules amb alguna temàtica, jo ho he fet sobre l’estiu:

fitxa 6

 

Cal treballar la percepció visual, per això he creat aquest exercici on els nens hauran d’esbrinar de quina paraula es tracta i llegir-la. Quan veiem que l’infant mostra agilitat en aquesta activitat, introduirem les frases retallades.

fitxa 7

 

Després d’haver treballat les síl·labes, les paraules i les frases, treballarem els textos i la comprensió d’aquests. Us proposo un exemple on hi ha paraules tacades:

fitxa 8

Vull acabar la publicació amb un tros de la pel·lícula Estrellas en la tierra  (feu clik a sobre el títol). Un exemple a seguir davant les dificultats d’aprenentatge i una manera d’entendre la dislèxia.

h

linia- casa separadora

s

Reforcemos la lectoescritura

Muchos habréis oído hablar de la dislexia, un Trastorno del Aprendizaje (TA) de base neurológica que afecta a uno o más de los procesos psicológicos involucrados en la comprensión y el uso del lenguaje oral y escrito.

Para que entendáis un poco mejor cómo funciona el cerebro en el proceso lecto-escritor, tenéis que conocer las siguientes habilidades:

 • Conciencia fonológica: permite identificar y manipular los sonidos de las palabras y es la habilidad fundamental para realizar los procesos de análisis y síntesis inherentes en la lengua escrita.
 • Memoria verbal o fonológica: permite retener el orden secuencial del material verbal durante un corto período de tiempo.
 • Velocidad de procesamiento verbal: es el tiempo que se necesita para procesar  información verbal familiar como grafías y dígitos.

En esta publicación me centraré en la etapa de primaria (6-11 años) porque es cuando se inicia el proceso lecto-escritor en los colegios, pero estas dificultades ya se pueden detectar en preescolar y perduran a lo largo de la vida, manifestándose de maneras distintas.

Para mi, y creo que para muchos profesionales de la psicología, lo que más preocupa no son sólo las dificultades de la dislexia, sino las consecuencias de esta, es decir, la falta de confianza, la baja autoestima, la ansiedad, la frustración, los trastornos del sueño, las somatizaciones, etc. Por ello es tan importante que los padres y profesores confíen y den seguridad y soporte a todos estos los niños.

Imagen relacionadaCuando trabajemos la lectura, empezaremos trabajando las sílabas, a continuación las palabras, luego las frases y finalmente los textos y comprensión de estos. Podéis introducir ilustraciones para hacer más divertidos los ejercicios y también la velocidad.

A continuación os propongo un seguido de fichas que he utilizado para trabajar las dificultades lectoras y que me han ayudado mucho. Se trata de que los niños lean las sílabas y vayan incrementando la velocidad y reduciendo los errores. Para los niños más pequeños utilizaremos letra ligada y para los más mayores, letra de imprenta.

¡Descarga todas las fichas haciendo clik aquí!

ficha 1

ficha 2.png

ficha 3

ficha 4

ficha 5

Ya tenéis las 5 fichas, ya podéis empezar a practicar, y no olvidéis responder la pregunta ¿Cómo lo he hecho?. Recordad que los niños tienen mucha memoria visual, por ello es importante que, cuando creemos nuevas fichas, no hagamos faltas de ortografía.

fitxes

 

También os propongo una actividad para detectar las palabras que son iguales y leer aquellas que no tienen sentido, podéis relacionar las palabras con alguna temática, yo lo he hecho sobre el verano:

ficha 6

 

Es importante trabajar la percepción visual, por ello he creado este ejercicio donde los niños tendrán que adivinar de qué palabra se trata y leerla. Cuando veamos que el niño muestra agilidad en esta actividad, introduciremos las frases recortadas.

ficha 7

 

Después de haber trabajado las sílabas, las palabras y las frases, trabajaremos los textos y la comprensión de estos. Os propongo un ejemplo donde hay palabras manchadas:

ficha 8

Quiero acabar la publicación con un trozo de la película Estrellas en la tierra (haced clik en el título). Un ejemplo a seguir ante las dificultades de aprendizaje y una manera de entender la dislexia.

 g

Tècniques d’aprenentatge

Tots tenim el color d’ulls i de cabells diferent, uns som més alts i altres més menuts, a uns ens agrada fer esport i a d’altres no. Amb la manera d’aprendre i entendre, funcionem igual. No hi ha dues persones iguals i per tant, no hi ha dues maneres d’educar i d’ensenyar igual.

Avui us proposo tècniques i hàbits d’estudi que podeu utilitzar, famílies, mestres i altres professionals, per treballar amb els nens i ajudar-los a millorar i créixer.

Les estratègies i tècniques d’estudi prioritzen més la part analítica i reflexiva i no tant la memorística i repetitiva. D’aquesta manera es potencia la comprensió i l’optimització del temps.


Beneficis de les tècniques d’estudi

beneficis

L’aprenentatge és el resultat de la interacció entre el Sistema Nerviós Central (SNC) i l’entorn. La capacitat que té el cervell d’anar-se modificant per donar resposta a les demandes externes, s’anomena plasticitat, la que també permet crear i enfortir noves xarxes neuronals. Juntament amb la mielina, que facilita la conducció d’estímuls entre neurones. Aquests elements permeten a les persones aprendre.


Aprenem…

aprenem

Aquesta piràmide ens deixa veure que l’educació ha de ser activa, flexible, que tingui en compte els 5 sentits i les múltiples capacitats dels infants.

Des de casa també s’ha de col·laborar en aquest procés i proporcionar un espai confortable d’estudi, on la llum sigui l’adequada, no hi hagi gaire soroll i l’escriptori estigui lliure de distraccions. En cas de que s’escolti música, que aquesta sigui només melodia, sense lletra, ja que pot distreure. El suport parental i/o familiar és imprescindible i ha de ser un model a seguir per a tots els infants.

Digues-m’ho i ho oblidaré, ensenya-m’ho i ho recordaré, involucra-m’hi i ho aprendré. B. Franklin


 Post-it

Tan senzill com enganxar un post-it o un paper a l’escriptori de la classe o de casa. Una bona eina per recordar aquelles tasques més importants, no oblidar apuntar els deures a l’agenda,… és a dir, una petita “xuleta” que ajudarà a organitzar la feina, a agafar bons hàbits de treball i a responsabilitzar-se de les tasques a fer.

Una bona edat per fer-ho seria a l’inici de la primària (6-7 anys), quan comencen a haver-hi els primers deures, augmenta la responsabilitat,…

post it 2.png

Aquesta estratègia la vaig utilitzar a l’escola amb aquells nens que tenien dificultats d’atenció o els hi costava més seguir la classe i va ser tot un èxit! Si en teniu, podeu utilitzar post-it de colors i associar tasques o assignatures a colors!

post-it


Punts de llibre

El procés lector no és tan fàcil com ens pensem, requereix d’un treball conjunt de retina i cervell per a la captació de les imatges de les lletres, la seva agrupació en síl·labes i el posterior processament del significat de les paraules.

Un punt de llibre amb breus indicacions pot ajudar a crear hàbits de lectura i de comprensió lectora. Pels qui s’inicien en la lectura (5-6 anys), es poden quedar en el punt 3 (indicat en el punt de llibre); pels qui comencen a ser petits experts, poden arribar fins el 6.

Jo destacaria el punt 3, ja que és el punt on l’infant fa l’esforç d’explicar amb les seves pròpies paraules el que ha entès, posant-se a treballar l’hemisferi esquerra. Aquest comprèn l’Àrea de Broca (s’activa durant la lectura i la parla), l’Àrea de Wernicke (permet entendre el que llegim) i el Gir angular (vincula la parla amb la paraula i el seu significat).

arees-llenguatge

Resultado de imagen de exclamaciónPer ajudar a la comprensió lectora, es pot fer algun dibuix, es poden anar subratllant les idees principals en un color i les paraules que no s’entenen en un altre color. Això també servirà per a que aprenguin a utilitzar el diccionari.

Però sobretot, que gaudeixin de la lectura, que visquin mil vides a través dels personatges i que deixin volar la seva imaginació!

punt-llibre-lectura

Els punts de llibre també poden ajudar a fer exercicis, com per exemple, saber quins són els passos a seguir davant un problema de matemàtiques. Cal estar molt atent, saber què ens demana l’enunciat, pensar com es pot resoldre, posar-ho en pràctica i repassar allò que s’ha fet.

punt-llibre-exercicis

Descarrega els punts de llibre fent clik aquí!

Resultado de imagen de exclamaciónDedicant-li temps a la lectura, estarem treballant l’increment de  vocabulari, la millora ortogràfica, el perfeccionament en la manera de parlar, les habilitats socials, la capacitat de síntesis, la concentració, la memòria visual i l’empatia.

punts de llibre.png


Cartes ortogràfiques

La memòria visual és un bon recurs per recordar com s’escriuen les paraules i evitar així, fer faltes d’ortografia, un aspecte que ens porta de cap a pares, mestres, pedagogs,…però en el fons, la constància i l’esforç és la fórmula secreta per l’èxit.

Donat que sempre hi ha paraules que costen més (v/b, g/j, d/t, accents,…) ja sigui per la seva complexitat o la seva semblança amb el castellà (o 2a llengua materna), he creat aquestes cartes per a reforçar les dificultats.

Es tracta d’unir els 4 blocs de cartes en relació a una paraula. Quatre maneres que el cervell tindrà d’entendre la paraula.

 • Bloc vermell: paraules que més costen.
 • Bloc verd: dibuix de la paraula.
 • Bloc blau: descripció de la paraula.
 • Bloc taronja: paraula incomplerta a completar.

blocs-de-colors

targetes catala.png

Us animo a que feu un dibuix estratègic al costat de la paraula del bloc vermell per a que sigui més visual. Jo he dibuixat dues muntanyes a la “V” de vall i una mà i uns ulls a la “V” de veure.

dibuix


Guió de treball

Què fan els nens quan arriben a casa? Berenen, es posen a veure la tele, es dutxen, fan els deures,…? Des del meu punt de vista, les tasques escolars és el primer que s’hauria de fer quan s’arriba a casa per tal de deixar-ho enllestit, sempre i quan, s’hagi berenat abans!

A vegades, sorgeix el dubte de quins exercicis s’havien de fer, per quan eren, quin llibre s’havia de llegir,… per a que no passi tot això, és important que facin ús de l’agenda escolar. Això és el que ens permetrà:

 • Planificar degudament els exàmens.
 • Anotar els deures de cada dia.
 • Crear horaris realistes i adaptats a les possibilitats i estils de vida de cada infant.
 • No caure en la fal·làcia de la planificació (voler abastar més del que sabem que no podem abastar).
 • Incorporar hàbits d’estudi.

A més a més, podeu ajudar a crear un guió de treball com el que jo us proposo. Una petita guia sobre què fer en cada situació. El poden penjar a un suro, a la paret de l’habitació o deixar-lo dins l’agenda per a quan dubtin ho puguin consultar i siguin més autònoms.

guio-de-treball

Podeu imprimir aquest model o bé, fer el vostre propi amb Microsoft Word!

guió de treball.png


Regles mnemotècniques

Són trucs o tècniques per recordar conceptes de manera més fàcil. Hi ha factors que ajuden a reforçar els records. Segur que us ha passat alguna vegada que escolteu una cançó i us ve al cap un record, o bé amb una olor.

Són tècniques que es solen utilitzar a totes les edats, ja sigui per aprendre aspectes bàsics (mesos de l’any) com temaris llargs i densos…així que, vosaltres escolliu quan posar-ho en pràctica!

A internet trobareu molts exemples, jo us proposo alguns però vosaltres podeu inventar tots els que vulgueu. Un secret… la clau per tenir una bona memòria és descansar bé.

 • Mesos de l’any: utilitzarem els artells per a recordar quants dies té cada mes. Els mesos en color rosa tenen 31 dies, els mesos en color taronja tenen 30 i febrer és l’excepció.

mesos-de-lany

 • Primera lletra: consisteix en agafar la primera lletra de cada paraula a memoritzar i construir una frase amb aquestes inicials. Com per exemple (ho fico en castellà però pots ser l’idioma que vulgueu):

reglas


I recordeu el que va dir Albert Einstein una vegada “Tothom és un geni, però si jutges a un peix per la seva habilitat per enfilar-se als arbres, viurà tota una vida creient que és estúpid”

Confiem, apostem i recolzem als infants. No parlem de pors ni d’incertesa, empenyem-los cap a les seves fites. Si creuen, i creiem, que ho poden aconseguir, ho aconseguiran.

k

linia- casa separadora

G

Técnicas de aprendizaje

Todos tenemos el color de ojos y de pelo diferente, unos somos más altos y otros más pequeños, a unos nos gusta hacer deporte y a otros no. Con la manera de aprender y entender, funcionamos igual. No hay dos personas iguales y por lo tanto, no hay dos maneras de educar y de enseñar igual.

Hoy os propongo técnicas y hábitos de estudio que podéis utilizar, familias, profesores y otros profesionales, para trabajar con los niños y ayudarlos a mejorar y crecer.

Las estrategias y técnicas de estudio priorizan más la parte analítica y reflexiva y no tanto la memorística y repetitiva. De esta manera se potencia la comprensión y la optimización del tiempo.


Beneficios de las técnicas de estudio

beneficios

El aprendizaje es el resultado de la interacción entre el Sistema Nervioso Central (SNC) y el entorno. La capacidad que tiene el cerebro de irse modificando para dar respuesta a las demandas externas, se llama plasticidad, la que también permite crear y fortalecer nuevas redes neuronales. Juntamente con la mielina, que facilita la conducción de estímulos entre neuronas. Estos elementos permiten a las personas aprender.


Aprendemos…

aprendemos

Esta pirámide nos deja ver que la educación ha de ser activa, flexible, que tenga en cuenta los 5 sentidos y las múltiples capacidades de los niños.

Desde casa también se ha de colaborar en este proceso y proporcionar un espacio confortable de estudio, donde la luz se la adecuada, no haya mucho ruido y el escritorio esté libre de distracciones. En caso de que se escuche música, que esta sea sólo melodía, sin letra, ya que puede distraer. El soporte parental y/o familiar es imprescindible y ha de ser un modelo a seguir para todos los niños.

Dímelo y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. B. Franklin


 Post-it

Tan sencillo como enganchar un post-it o un papel en el escritorio de clase o de casa. Una buena herramienta para recordar aquellas tareas más importantes, no olvidar apuntar los deberes en la agenda,… es decir, una pequeña “chuleta” que ayudará a organizar el trabajo, a coger buenos hábitos de estudio y a responsabilizarse de las tareas a realizar.

Una buena edad para empezar a hacerlo sería el inicio de la primaria (6-7 años), cuando empiezan a haber los primeros deberes, aumenta la responsabilidad,…

post it 2.png

Estas estrategias las utilicé en el colegio con aquellos niños que tenían dificultades de atención o les costaba más seguir la clase, y fue todo un éxito. Si tenéis, ¡podéis usar post-it de colores y asociar tareas o asignaturas a colores!

post-it


Puntos de libro

El proceso lector no es tan fácil como nos pensamos, requiere del trabajo conjunto de retina y cerebro para la captación de las imágenes de las letras, su agrupación en sílabas y el posterior procesamiento del significado de las palabras.

Un punto de libro con breves indicaciones puede ayudar a crear hábitos de lectura y de comprensión lectora. Para los que se inician en la lectura (5-6 años), se pueden quedar en el punto 3 (indicado en el punto de libro); para los que empiezas a ser pequeños expertos, pueden llegar hasta el 6.

Yo destacaría el punto 3, ya que es le punto dónde los niños hacen el esfuerzo de explicar con sus palabras lo que han entendido, poniendo a trabajar el hemisferio izquierdo. Este comprende el Área de Broca (se activa durante la lectura y el habla), el Área de Wernicke (permite entender lo que leemos) y el Giro angular (vincula el habla con la palabra y su significado).

Resultado de imagen de giro angular

Resultado de imagen de exclamaciónPara ayudar a la comprensión lectora, se puede hacer algún dibujo, se pueden ir subrayando las ideas principales en un color y las palabras que no se entienden en otro color. Esto también servirá para que aprendan a usar el diccionario.

Pero sobretodo, que disfruten de la lectura, que vivan mil vidas a través de los personajes y que dejen volar su imaginación.

punto libro lectura.png

Los puntos de libro también pueden ayudar a hacer ejercicios, como por ejemplo, saber cuáles son los pasos a seguir ante un problema de matemáticas. Se ha de estar muy atento, saber qué nos pide el enunciado, pensar cómo se puede resolver, ponerlo en práctica y repasar aquello que se ha hecho.

punto-libro-ejercicios

¡Descarga los puntos de libro haciendo clik aquí!

Resultado de imagen de exclamaciónDedicándole tiempo a la lectura, estaremos trabajando el incremento de vocabulario, la mejora ortográfica, el perfeccionamiento en la manera de hablar, las habilidades sociales, la capacidad de síntesis, la concentración, la memoria visual y la empatía.

punts de llibre.png


Cartas ortográficas

La memoria visual es un buen recurso para recordar como se escriben las palabras y evitar así, hacer faltas de ortografía, un aspecto que nos lleva de cabeza a padres, profesores, pedagogos,… pero en el fondo, la constancia y el esfuerzo es la fórmula secreta para el éxito.

Dado que siempre hay palabras que cuestan más (v/b, g/j, d/t, acentos,…) ya sea por su complejidad o por su similitud con el catalán (o 2a lengua materna), he creado estas cartas para reforzar las dificultades.

Se trata de unir los 4 bloques de cartas en relación a la palabra. Cuatro maneras que el cerebro tendrá de entender la palabra. Os animo a que hagáis un dibujo estratégico al lado de la palabra del bloque rojo para que sea más visual.

 • Bloque rojo: palabras que más cuestan.
 • Bloque verde: dibujo de la palabra.
 • Bloque azul: descripción de la palabra.
 • Bloque naranja: palabra incompleta a completar.

targetes castella.png

targetes castella 2.png


Guión de trabajo

¿Qué hacen los niños cuando llegan a casa? Merienda, se ponen a ver la tela, se duchan, hacen los deberes,… Desde mi punto de vista, las tareas escolares es lo primero que se tendría que hacer cuando se llega a casa para dejarlo hecho, ¡siempre y cuando se haya merendado antes!

A veces, surge la duda de cuáles son los ejercicios que se habían de hacer, para cuándo eran, qué libro se había de leer,… para que no pase todo esto, es importante que hagan uso de la agenda escolar. Esto es lo que nos aportará:

 • Planificar debidamente los exámenes.
 • Anotar los deberes de cada día.
 • Crear horarios realistas y adaptados a las posibilidades y estilos de vida de cada niño.
 • No caer en la falacia de la planificación (querer abarcar más de lo que sabemos que no podemos abarcar).
 • Incorporar nuevos hábitos de estudio.

A más a más, podéis ayudar a los niños a crear un guión de trabajo como el que yo os propongo. Una pequeña guía sobre qué hacer en cada situación. Lo pueden colgar en un corcho, en la pared de la habitación o dejarlo dentro de la agenda para cuando duden lo puedan consultar y sean más autónomos.

guio-de-treball

¡Podéis imprimir este modelo o crear el vuestro propio con Microsoft Word!

¡Descarga el guión de trabajo haciendo clik aquí!

guión de trabajo.png


Reglas mnemotécnicas

Son trucos o técnicas para recordar conceptos de manera más fácil. Hay factores que ayudan a reforzar los recuerdos. Seguro que os ha pasado alguna vez que escucháis una canción y os viene un recuerdo a la cabeza, o bien con una olor.

Son técnicas que se suelen utilizar en todas las edades, ya sea para aprender aspectos básicos (meses del año) como temarios largos y densos… así que, !vosotros elegís cuando ponerlo en práctica¡

En internet encontraréis muchos ejemplos, yo os propongo algunos pero vosotros podéis inventar todos los que queráis! Un secreto…la clave para tener una buena memoria es descansar bien.

 • Meses del año: usaremos los nudillos para recordar cuántos días tiene cada mes. Los meses en color rosa tienen 31 días, los meses en color naranja tienen 30 días y febrero es la excepción.

meses-del-ano

 • Primera letra:  consiste en coger la primera letra de cada palabra a memoriza y construir una frase con estas iniciales. Como por ejemplo:

reglas


Y recordad lo que dijo Albert Einstein una vez “Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad trepando árboles, vivirá toda su vida pensando que es estúpido”

 Confiemos, apostemos y apoyemos a los niños. No hablemos de miedos ni de incertidumbre, empujémoslos hacia sus metas. Si creen, y creemos, que lo pueden conseguir, lo conseguirán.

y

El Nadal ja és aquí!

Els llums dels carrers s’encenen, les botigues estan guarnides, comencem a menjar torrons i polvorons, i a les cases ja es comença a respirar ambient de Nadal. Si és que ja el tenim aquí, ja som a Desembre!

I què podem fer amb els peques durant les vacances de Nadal? Primer de tot, passejar pels carrers de Barcelona o per la vostra ciutat, anar a la fira de Sant Llúcia i per quan estigueu a casa, aquí us dono algunes idees.

Pels més manetes i curiosos, si feu clik aquí, podreu veure les activitats proposades l’any passat.

Resultado de imagen de navidad reno


Un Tió reciclat

Material:

 • Rotllo de paper de vàter
 • Pintures
 • 2 escuradents
 • 1 foli blanc
 • Cotó fluix
 • Cola d’enganxar
 • Estisores

material-tio

Primer de tot, podem començar pintant de marró el rotllo de paper de vàter que serà el tronc del Tió i el deixarem assecar.

A continuació, dibuixarem en el foli blanc la cara al nostre Tió. La dibuixarem i la pintarem com més ens agradi, i fins i tot, li podem posar una mica de cotó fluix en el barret o bé, fer-li una bona barba!

tio

Agafarem el tronc i, partint per la meitat els escuradents, enganxarem les dues parts en un extrem del tronc. Els dos trossos d’escuradents faran de potes del Tió.

I ja per acabar, enganxarem la cara que hem dibuixat en el costat on són les potes. I ja tenim el nostre súper Tió!

tio final.png


El nostre nom a l’arbre de nadal

Material:

 • 2 papers goma eva (tant aquest paper com la resta que aniré mencionat, els he comprat a la botiga Tiger)
 • Fil daurat
 • Estisores
 • Cola de purpurina (o el complement que més us agradi)

material-nom

Una manualitat molt senzilla però molt xula! Agafem el primer paper de goma eva i dibuixem el nostre nom, penseu que les lletres han d’estar ben juntes ja que a continuació hem de retallar el nom sencer i no lletra per lletra. Podeu resseguir cada lletra amb cola de purpurina o bé amb un retolador per a que es vegi bé.

Un cop tinguem el nom retallat, enganxarem el segon foli de color diferent al darrera i retallarem la silueta. Per acabar, agafarem un tros de fil (jo l’he escollit daurat perque fa més de Nadal) i l’enganxarem en els extrems per a que a continuació, el puguem enganxar a l’arbre.

proces-nom

A mi m’ha quedat així, i a vosaltres??

nom final.png


El ramillet de la sort

Material:

 • Escuradents llargs (els típics palets que s’utilitzen per fer pinxos de carn)
 • Paper goma eva 
 • Estisores
 • Cola d’enganxar

material-ramillet

Per Nadal, hi ha la tradició de regalar a qui estimem, el ramillet de la sort, i passades les festes, es penja a sobre d’una porta de casa. Què us sembla si li donem un toc de color?

proces-ramillet

Primer, farem el dibuix a sobre el paper goma eva, el retallarem, el decorarem amb els complements que vulguem, i finalment l’enganxarem a l’escuradents. I si per casa no teniu aquest tipus de paper, podeu utilitzar garlandes que ja no utilitzeu, alguna flor seca, tampons amb dibuixos, cartró ondulat,…

resultat ramillet.png


Polseres identificatives

És típic del Nadal sortir a fer compres als grans magatzems o pel centre de la ciutat que, en aquestes dates, està ple i ple de gent. A vegades passa que els nens es despisten i perden de vista als pares.

Per si mai us succeeix això, una bona solució pot ser que els més petits portin polseres identificatives on s’indiqui el seu nom, el nom de la persona de contacte i el telèfon de contacte. Així, es podrà contactar ràpidament amb l’adult.

Jo he fet aquestes, però les podeu fer vosaltres mateixos i després plastificar-les per a que durin més! Si voleu, podeu imprimir aquesta imatge i començar-les a utilitzar! Les últimes són per a que les personalitzeu.

polseres identificatives.png

Mireu, mireu!

resultat-polseres


Titelles de feltre

Material:

 • Paper de feltre
 • Cola d’enganxar
 • Estisores
 • Retoladors

material-titelles

Primer començarem dibuixant amb el retolador, la silueta de l’objecte que haguem escollit. Jo primer he dibuixat un arbre. Recordeu col·locar el dit a sobre per assegurar-vos que us cap! A continuació, dibuixarem el mateix al costat i en efecte mirall, ja que després enganxarem les dues parts.

Un cop dibuixat, retallarem les dues siluetes. Aneu en compte perque el retolador us tacarà els dits, per aquest motiu, quan ho enganxem, la part pintada anirà a l’interior. Si veieu que amb aquest tipus de cola el paper de feltre no us enganxa bé, podeu utilitzar una cola més forta.

proces-titelles

I per acabar, podeu decorar les vostres titelles com més us agradi. Jo li he enganxat algunes boles a l’arbre, li he ficat barba al Pare Noel i bufanda a l’estrella.

Ara ja podeu començar a jugar! I quan no estigueu jugant, podeu deixar les vostres súper titelles en el capçal dels retoladors o colors per pintar!

resultat-titelles-bolis

resultat-titelles


Estrelles de Nadal

Material:

 • 4 branques
 • Pintura daurada o platejada
 • Pinzell
 • Cola d’enganxar
 • Corda o fil daurat o platejat

material-estrelles

Aquesta activitat ens obliga a sortir al carrer, a anar al parc més proper de casa o a la muntanya, ja que necessitarem 4 branques petites o tantes com estrelles vulguem fer.

Agafem cadascuna de les branques i les pintem per les dues cares. Un cop estiguin ben seques, les col·loquem formant una estrella i fiquem una mica de cola en mig, just on s’ajunten les 4 branques.

procés estrella.png

Quan s’hagi assecat, enganxem en un dels extrems el fil i ja ho tenim llest per penjar-ho a l’arbre o bé, en un pom de la porta.

resultat-estrella

I si sou com jo que m’agrada aprofitar-ho tot, aquí alguna idea més de com els peques poden utilitzar els glans…

final estrella.png


Tovallons de paper

Material:

 • Folis de paper
 • Retoladors
 • Estisores

material-estoballes

En aquestes festes de Nadal, són típics els dinars i sopars familiars on les taules fan molt de goig. Aquest any, els hi podem donar un toc personal fent nosaltres mateixos els tovallons on col·locarem els coberts. Us animeu?

Primer hem de dibuixar el que més ens agradi en un dels folis o bé, buscar un dibuix a internet. Donat que és Nadal, podem dibuixar un arbre, un floquet de neu, un pessebre, un regal, una espelma, un camell, una estrella, els reis,…tot és benvingut! Un cop dibuixat, retallarem el dibuix i farem dos talls paral·lels al mig. Per aquest espai retallat passarem els coberts.

coberts.png

A que us ha quedat molt xulo? A mi m’ha quedat així!

coberts final.png


I per acabar…

I una última activitat que us proposo als Barcelonins, anar a veure algun concert a l’Auditori de Barcelona. Tenen una programació per famílies, aquí us deixo el link per si us animeu:

Programació Familiar de l’Auditori

l

BON NADAL i

FELIÇ ANYS NOU 2017!

k1366_768_20101114123619177432

¡Ya llegó la Navidad!

Las luces de las calles se encienden, las tiendas están decoradas, empezamos a comer turrones y polvorones, y en las casas ya se empieza a respirar ambiente Navideño. ¡Si es que ya lo tenemos aquí, ya es Diciembre!

¿Y qué podemos hacer con los peques durante las vacaciones de Navidad? Primero de todo, pasear por las calles de Barcelona o por vuestra ciudad, ir a la feria de Santa Llúcia y para cuando estéis en casa, aquí os doy algunas ideas.

Para los más manitas y curiosos, si hacéis clik aquí, podréis ver las actividades propuestas el año pasado.

Resultado de imagen de navidad reno


Un Tió reciclado

Material:

 • Rollo de papel de váter
 • Pinturas
 • 2 palillos
 • 1 hoja en blanco
 • Algodón
 • Pegamento
 • Tijeras

material-tio

Primero de todo, podemos empezar pintando de marrón el rollo de papel de váter que será el tronco del Tió y lo dejaremos secar.

A continuación, dibujaremos en el papel en blanco la cara de nuestro Tió. La dibujaremos y la pintaremos como más nos guste, y hasta le podemos poner un poco de algodón en el gorro o ¡le podemos hacer una barba!

tio

Cogeremos el tronco y, partiendo por la mitad los palillos, engancharemos las dos partes en un extremo del tronco. Los dos trozos de los palillos harán de patas del Tió.

Y ya para acabar, engancharemos la cara, que hemos dibujado, en el lado dónde están las patas. ¡Y ya tendremos nuestro súper Tió!

tio final.png

Para los que no conocéis la tradición de celebrar el Tió, explicaros que se trata de un tronco que “caga regalos” el día de noche buena. Y para que cague estos regalos se le dan golpes con un bastón y se le canta la canción catalana típica de “caga Tió, avellanes i torrons,…”.


Nuestro nombre en el árbol de Navidad

Material:

 • 2 papeles de goma eva (tanto este papel como el resto que iré mencionando, los he comprado en la tienda Tiger)
 • Cuerda dorada
 • Tijeras
 • Pegamento de purpurina (o el complemento que más os guste)

material-nom

¡Una manualidad muy sencilla pero muy chula! Cogemos el primer papel de goma eva y dibujamos nuestro nombre, pensad que las letras han de estar bien juntas ya que a continuación hemos de recortar el nombre entero y no letra por letra. Podéis reseguir cada letra con pegamento de purpurina o bien con un rotulador para que se vea bien.

Una vez tengamos el nombre recortado, engancharemos el segundo papel, de color distinto, detrás del nombre y recortaremos la silueta. Para acabar, cogeremos un trozo de cuerda o hilo (yo lo he elegido dorado porque hace más de Navidad) y lo engancharemos en los extremos para que, a continuación, lo podamos enganchar en el árbol.

proces-nom

A mi me ha quedado así, ¿y a vosotros?

nom final.png


El ramillete de la suerte

Material:

 • Palillos largos (los típicos palitos que se utilizan para hacer pinchos de carne)
 • Papel goma eva
 • Tijeras
 • Pegamento

material-ramillet

En Navidad existe la tradición de regalar a quien queremos, el ramillete de la suerte, y pasadas las fiestas, se cuelgo encima de la puerta de casa. ¿Qué os parece si le damos un toque de color?

proces-ramillet

Primero, haremos el dibujo encima del papel de goma eva, lo recortaremos, lo decoraremos con los complementos que más nos gusten, y finalmente, lo engancharemos al palillo. Y si por casa no tenéis este tipo de papel, podéis utilizar espumillón, alguna flor seca, tampones con dibujos, cartón ondulado,…

resultat ramillet.png


Pulseras identificativas

Es típico de Navidad salir a hacer compras a los grandes almacenes o por el centro de la ciudad que, en estas fechas, está lleno de gente. A veces pasa que los niños se despistan y pierden de vista a los padres.

Por si alguna vez os pasa esto, una buena solución puede ser que los más pequeños lleven una pulsera identificativa dónde se indique su nombre, el nombre de la persona de contacte y el teléfono de contacto. Así, se podrá contactar rápidamente con el adulto.

Yo he hecho estas, pero las podéis hacer vosotros mismos y después plastificarlas para que duren más. Si queréis, podéis imprimir esta imagen y empezarlas a usar. ¡Las últimas son para que las personalicéis!

polseres identificatives.png

¡Mirada, mirad!

resultat-polseres


Marionetas de fieltro

Material:

 • Papel de fieltro
 • Pegamento
 • Tijeras
 • Rotuladores

material-titelles

Primero empezaremos dibujando con el rotulador la silueta del objeto que hayamos elegido. Yo he dibujado un árbol. ¡Recordad colocar el dedo encima para aseguraros que os cabe! A continuación, dibujaremos lo mismo al lado y en efecto espejo, ya que después engancharemos las dos partes.

Una vez dibujado, recortaremos las dos siluetas. Id con cuidado porque el rotulador os manchará los dedos, por este motivo, cuando lo peguemos, la parte pintada irá en el interior. Si veis que con este tipo de pegamento el papel no se engancha bien, podéis utilizar un pegamento más fuerte.

proces-titelles

Y para acabar, podéis decorar vuestras marionetas como más os guste. Yo le he enganchado algunas bolas al árbol, le he puesto barba a Papa Noel y bufanda a la estrella.

¡Ahora ya podéis empezar a jugar! Y cuando no estéis jugando, podéis dejar vuestras súper marionetas en los rotuladores o colores de pintar.

resultat-titelles-bolis

resultat-titelles


Estrellas de Navidad

Material:

 • 4 ramas
 • Pintura dorada o plateada
 • Pincel
 • Pegamento
 • Cuerda o hilo dorado o plateado

material-estrelles

Esta actividad nos obliga a salir a la calle, a ir al parque más cercano de casa o a la montaña. ya que necesitaremos 4 ramas pequeñas o tantas como estrellas queramos hacer.

Cogemos cada una de las ramas y las pintamos por las dos caras. Una vez estén bien secas, las colocamos en forma de estrella y ponemos un poco de pegamento en el centro, justo donde se juntan las 4 ramas.

procés estrella.png

Cuando se haya secado, atamos en un extremo el hilo y ya lo tenemos listo para colgarlo en el árbol o pomo de la puerta

resultat-estrella

Y si sois como yo que me gusta aprovecharlo todo, aquí alguna idea más de cómo los peques pueden usar las bellotas…

final estrella.png


Servilletas de papel

Material:

 • Hojas de papel
 • Rotuladores
 • Tijeras

material-estoballes

En estas fechas Navideñas, son típicas las comidas y cenas familiares donde las mesas llaman la atención. Este año, les podemos dar un toque personal haciendo nosotros mismos las servilletas donde colocaremos los cubiertos. ¿Os animáis?

Primero hemos de dibujar lo que más nos guste en una de las hojas o bien, buscar un dibujo en internet. Dado que es Navidad, podemos dibujar un árbol, un muñeco de nieve, un belén, un regalo, una vela, un camello, una estrella, los reyes,…¡todo es bienvenido! Una vez dibujado, recortaremos el dibujo y haremos dos cortes paralelos en medio. Por este espacio recortado pasaremos los cubiertos.

coberts.png

¿A que os ha quedado muy chulo? A mí me han quedado así:

coberts final.png


Y para acabar…

Y una última actividad que os propongo a los Barceloneses, ir a ver algún concierto al Auditorio de Barcelona. Tenéis una programación para familias, aquí os dejo el link por si os animáis:

Programación Familiar del Auditorio

l

¡FELIZ NAVIDAD y

PRÓSPERO AÑO NUEVO 2017!

1366_768_20101114123619177432K

Comença un nou repte!

Sembla ser que pensar en setembre i en tornar en començar el “curs escolar” fa una mica de mandra…jo ho veig com una gran oportunitat pels nens/es! I pensant pensant, m’han vingut algunes idees al cap, aquí les teniu!

mai-es-tard

Primer contacte amb l’escola: encara que els nens/es plorin el primer dia, no passa res! El que podeu fer és anar introduint què és l’escola, quina mestra tindran i altres cosetes que es trobaran. Lo ideal seria que la pròpia escola deixés estar als pares unes hores els primers dies per poder fer l’adaptació.

jo-confio-en-mi

Confiar i potenciar les il·lusions: no dubtar en el potencial dels infants i ajudar-los a creure en les seves idees i les seves inquietuds. Intentem no reflectir en ells les nostres pors, perque un cap amb pors, no té espai per als somnis.

limits

Trobar el talent: per mi l’escola va més enllà d’educar, també hauria de tenir l’objectiu d’identificar el geni que porta cada infant a dins, hem de saber trobar-lo i potenciar-lo.

sonrisas-bonitas

Transmetre felicitat: si un dia aneu al parc i us fixeu en cada nen/a, veureu que tots somriuen. Hem d’aprendre d’ells, fer que mai perdin aquest somriure i el portin a l’escola. I sobretot, que mai falti el sentit de l’humor.

deixam-pintar

Descobrir món: el dia a dia ens condueix a la monotonia i a la simplicitat dels fets. Trenquem amb això, anem a casa per rutes diferents i que siguin els nens/es els que s’hagin d’orientar per arribar, sortim a la muntanya (si viviu a Barcelona podeu anar a Montjuïc o a Collserola) i dediquem una estona a escoltar, olorar i tocar per educar els sentits. Quan surtin de l’escola, aneu a la platja a passejar i que facin els deures mirant el mar,…

soc-unic

Menjar saludable: carregar piles a mig matí i a la tarda, energia pel cervell. Inculquem des de petits el valor d’alimentar-se correctament evitant els brioixos industrials i tot allò prefabricat. Jo sóc partidària de preparar un entrepà amb un suc; un parell de peces de fruita amb fruits secs; o bé si berenen a casa, un bon got de llet amb cereals. Personalment, crec que els àpats són un moment social, on potenciar la comunicació (explicar i preguntar què s’ha fet durant el dia, si hi ha hagut algun problema,…) i han d’anar acompanyats d’un clima relaxat i sense presses.

creixer

Descans físic i mental: tan important és menjar bé com descansar. Respectar les 8 hores de son i evitar mirar la TV, mòbil, Tablet,…i demés pantalles abans d’anar a dormir. Està demostrat que treu el son i el pot alterar. Un bon descans permet assentar tot allò après durant el dia.

amb-tu

Intel·ligència emocional: s’ha sentit molt a parlar d’aquest concepte i potser alguns ja l’esteu posant en pràctica, fins i tot algunes escoles. Autoconfiança, empatia (estimulem les neurones mirall), humilitat, honestedat, sensibilitat,… no perdem tot això, valors importants que aprenen a la llar i que els pares són els principals protagonistes per transmetre-ho.

smile

Estimulació preescolar: pels més més petits, aquells personatges d’entre 0 i 3 anys. Són una gran esponja esperant amb candeletes que els hi llenceu un cubell ple d’aigua per absorbir-la tota! Estimuleu tots els sentits jugant amb ells, fent-lis massatges, posant-lis música, deixant-los experimentar amb el menjar,… és una de les etapes més importants del desenvolupament i un moment clau en el creixement neuronal.

frase-final

ñ

linia- casa separadora

ñC

¡Empieza un nuevo reto!

Parece ser que pensar en septiembre y volver a empezar el “curso escolar” nos da pereza… yo lo veo como una gran oportunidad para los niños/as. Y pensando pensando, me han venido algunas ideas a la cabeza, ¡aquí están!

mai-es-tard

Primer contacto con la escuela: aunque los niños/as lloren el primer día, ¡no pasa nada! Lo que podéis hacer es irles introduciendo qué es la escuela, qué profesora tendrán y otras cositas que se encontrarán. Lo ideal sería que la propia escuela dejara estar a los padres unas horas los primeros días para hacer la adaptación.

jo-confio-en-mi

Confiar y potenciar las ilusiones: no dudar en el potencial de los niños/as y ayudarlos a creer en sus ideas y sus inquietudes. Intentemos no reflejar en ellos nuestros miedos, porque una cabeza con miedos no tiene espacio para los sueños.

limits

Encontrar el talento: para mí la escuela va más allá de educar, también tendría que tener el objetivo de identificar el genio que lleva cada niño/a dentro, hemos de saber encontrarlo y potenciarlo.

sonrisas-bonitas

Transmitir felicidad: si un día vais al parque y os fijáis en cada niño, veréis que todos sonríen. Hemos de aprender de ellos, hacer que nunca pierdan esta sonrisa y la lleven a la escuela. Y sobretodo, que nunca falte el sentido del humor.

deixam-pintar

Descubrir mundo: el día a día nos conduce a la monotonía y a la simplicidad de los hechos. Rompamos con esto, vayamos a casa por rutas diferentes y que sean los niños/as los que se tengan que orientar para llegar, salgamos a la montaña (si vivís en Barcelona podéis ir a Montjuïc o a Collserola) y dediquemos un rato a escuchar, oler y tocar para educar los sentidos. Cuando salgamos de la escuela vayamos a la playa a pasear y que hagan los deberes mirando el mar,…

soc-unic

Comida saludable: cargar las pilas a media mañana y por la tarde, energía para el cerebro. Inculquemos desde pequeños el valor de comer correctamente evitando la bollería industrial y los alimentos prefabricados. Yo soy partidaria de preparar un bocadillo con un zumo; un par de piezas de fruta con algunos frutos secos; o bien, si meriendan en casa, un buen vaso de leche con cereales. Personalmente, creo que las comidas son un momento social, dónde potenciar la comunicación (explicar y preguntar qué se ha hecho durante el día, si ha habido algún conflicto,…) y han de ir acompañados de un clima relajado y sin prisas.

creixer

Descanso físico y mental: tan importe es comer bien como descansar. Respetar las 8 horas de sueño y evitar mirar la TV, móvil, Tablet,… y demás pantallas antes de ir a dormir. Está demostrado que quitan el sueño y lo pueden alterar. Un buen descanso permite asentar todo aquello aprendido durante el día.

amb-tu

Inteligencia emocional: se ha oído hablar mucho de este concepto y quizás algunos ya lo estáis poniendo en práctica, hasta algunas escuelas. Autoconfianza, empatía (estimulemos las neuronas espejo), humildad, honestidad, sensibilidad,… no perdamos todo esto, valores importantes que aprenden en casa y que los padres son los principales protagonistas para transmitirlos.

smile

Estimulación preescolar: para los más más pequeños, personajes de entre 0 y 3 años. Son una gran esponja esperando que les lancemos un cubo lleno de agua para absorberla toda. Estimulad todos los sentidos jugando con ellos, haciéndoles masajes, poniéndoles música, dejándoles experimentar con la comida,… es una de las etapas más importantes del desarrollo y un momento clave en el crecimiento neuronal.

frase-final-castellano

11 activitats per a l’estiu

Ja ha arribat l’estiu, la calor, les ganes d’anar a la piscina, a la platja, de jugar,… i sobretot, de tenir molt temps lliure i de gaudir! Per això, us proposo ni més ni menys que 11 activitats que podreu fer (pares, avis, tiets, amics,…) amb els més petits de la casa (i no tant petits que a mi m’encanta fer tot això!)

Aprofiteu l’estiu per a que els nens/es facin noves activitats, visquin noves experiències i surtin de l’àrea de confort!

Som-hi!


Polos artesanals

El que ens ve més de gust a l’estiu és un bon gelat, un granissat o una orxata ben fresqueta. Podem fer polos artesanals en un plis plas. 

Les bases de polos que jo utilitzo són de quan era petita, així que no us puc dir de quina botiga són , el que sí sé és que a la botiga Tiger en venen a molt bon preu i de dos models diferents:

polos

 • Primer de tot netegem bé el material que utilitzarem, és important que inculquem el valor de la higiene a la cuina.
 • Després hem de decidir el sabor del nostre polo, jo els he fet de: taronja amb llimona i llet amb ColaCao. Però podeu fer-ne de pomelo, síndria, meló, préssec amb raïm, llet amb maduixes,…el que més us vingui de gust!
 • Un cop hem exprimit el suc de la fruita escollida, el fiquem en el recipient i al congelador!
 • Després d’unes 4 hores al congelador ja tindrem el nostre berenar: un polo ben refrescant.

material polos

Mireu quina pinta!

resultado polos.png

Pels qui no vulgueu comprar les bases per fer polos, no passa res. Quan era petita el meu avi em va ensenyar una altra manera de fer gelats:  clavar una cullera en el yogur o Danonino (Petit Suisse a la meva època), ficar-lo al congelador i llest!

resultado helados.png

 


Quadres de farina

Ingredients:

 • 2 gots de farina
 • 2 gots de sal
 • 1 got d’aigua
 • 30 min. al forn a 200º

material farina.png

Ajuntem tots els ingredients i barregem bé fins que sigui una massa compacte i homogènia. Li donem forma rodona i llisa i col·loquem la mà o el peu de l’infant (quant més petits siguin els nens/es més graciós quedarà). Un cop tenim la forma desitjada, introduïm la massa al forn durant 30 min. a 200º. Deixem enfredar i col·loquem el resultat en un quadre o on vulguem.

passos farina.png

A mi m’ha quedat així, i a vosaltres? Ho podeu enmarcar si voleu!

resultat farina.png


Pots de vidre reciclats

Què podem fer amb tots aquells pots de vidre que ens sobren de yogurs, sucs, conserves,… o bé amb els tetrabrics de llet? Jo us dono algunes idees que ens serviran per endreçar tot el que tenim per casa i per a que els infants coneguin el concepte de reciclar.

Materials*:

 • Pots de vidre de diferents mides
 • Corda marró
 • Teles de diferents estampats (les podeu comprar retallades o retallar-les vosaltres mateixos)
 • Gomes de cabell
 • Enganxines
 • Cola blanca
* Ho podeu comprar a qualsevol ferreteria, merceria o a la botiga Tiger.

material pots

El que val en aquesta activitat és la creativitat, jo us faig una proposta però cadascú ha de decorar els seus pots com més li agradi.

 1. Primer rentem bé els pots per eliminar olors.
 2. En el cas dels tetrabrics, retallem els envasos.
 3. Comencem a decorar cada pot o tetrabric amb els diferents materials.
 4. Pensem quina utilitat li podem donar i on els podem guardar. Jo els he utilitzat per posar llapis de colors, gomes dels cabells, flors, caramels,…

 

resultat pots


Telèfon de plàstic

Tots ho coneixereu ja que de petits jugàvem. És un joc que diverteix als infants, el material és fàcil de preparar i permet jugar en parella. Poden jugar nens/es de totes les edats, però si són ells qui creen el material, donat que s’han de fer nusos petits, serà per a majors de 6-7 anys o més petits amb ajuda.

Material:

 • 2 gots de plàstic
 • fil
 • 1 escuradents

Primer fem un petit forat a la base de cada got, per aquest forat passarem el fil que unirà els dos gots. Jo l’he fet amb 2 metres de fil, penseu que quan més llarg sigui més divertit serà! L’escuradents el partim per la meitat i col·loquem cada meitat a dins del got, així ens servirà per subjectar el fil.

Aquí tenim el súper telèfon de plàstic que ens servirà per parlar des de puntes separades de la casa.

gots.png

 


Dibuixos amb ampolles

Seguim reciclant! Però aquest cop utilitzarem el cul de les ampolles de plàstic que ens sobrin de l’aigua, sucs,…

Materials:

 • Ampolles de plàstic
 • Aquarel·les o pintures escolars
 • Cartolina

Es tracta de sucar el cul de l’ampolla en pintura i col·locar-la a sobre la cartolina, quedant així, un dibuix original! On el penjareu?

ampolla.png


Ventall de disseny

Moltes mamis porteu en el bolso un utensili imprescindible per passar els dies de calor a l’estiu: un ventall. Què us semblaria portar un ventall personalitzat pels vostres fills?

Materials:

 • Ventall (Jo els he comprat a una botiga de tota la vida del Carrer del Call)
 • Llapis
 • Aquarel·les o pintures escolars
 • Pinzell

Pels més grans: podeu dibuixar el que més us agradi o bé, escriure una frase. Pels més petits: us podeu pintar tota la mà i estampar-la en el ventall. Tot val!

A veure com us han quedat?

resultado abanico.png


Collarets, polseres i porta-polseres

Potser pensareu que aquesta activitat és més per a nenes, però no és així, els nens també poden fer polseres i així estaran treballant la motricitat fina i la coordinació. Per la complexitat de les polseres de macramé, aquesta activitat va dirigida a infants majors de 7 anys. Pel que fa al treball amb argila, a partir dels 3 anys

Materials:

 • Cordills de diferents colors (Jo els compro a la botiga El Taller)
 • Accessoris per decorar les polseres
 • Rotllo de paper de cuina
 • Tela
 • Cola blanca

Primer us ensenyaré a fer polseres de macramé a través d’aquest esquema. Si teniu algun dubte, hi ha molts tutorials a YouTube:

material polseres.png

Heu d’anar fent els passos 2 i 3 fins alternats fins arribar a tenir una polsera d’uns 10 cm (canell infantil), feu un nus i talleu el cordill sobrant. Per unir els dos fils haureu de fer també, els passos 1, 2 i 3.

Un cop hem fet un munt de polseres, on les podem guardar? Molt fàcil! Podeu agafar un rotllo de paper de cuina  i folrar-lo amb una tela que us agradi. Jo ho he enganxat amb cola blanca però podeu grapar la tela. Si teniu poques polseres, podeu utilitzar un rotllo de paper de lavabo. Aquest és el resultat del porta-polseres:

polseres.png

Què més podem fer? Ja sabeu que jo sóc molt partidària de treballar amb l’argila, és un material que als infants els hi encanta perque es poden empastifar les mans, li poden donar la forma que desitgin i fins i tot, la poden pintar.

Però alerta, un cop tingueu fet el vostre collar o arracades, no ho mulleu que se us desfarà!!

resultat collars.png

resultat arrecades.png

I més idees de polseres, anells i collarets fets a mà!

collares.png

polseres 2.png


Cartells per decorar i endreçar l’habitació

L’habitació o el lavabo està una mica desendreçat i volem posar orde? Falta decoració a les parets? No patiu, us proposo crear cartells originals tant per endreçar com per decorar. Si aquesta activitat la feu amb menors de 6 anys, ajudeu-los a utilitzar les estisores.

Materials:

 • Cartolines de colors
 • Llapis de colors
 • Cola escolar
 • Estisores
 • Velcro

material cartells.png

Cartells per endreçar la roba dels calaixos. Jo vaig fer aquests per un nadó. Deixeu que els nens/es dibuixin el que més els hi agradi!

resultat cartells.png

Cartells per decorar l’habitació o el balcó, i més ara que és temps de flors. Jo els tinc penjats al lavabo! Els poden enganxar amb el velcro.

resultat flores

Aquests cartells van ser un encàrrec per una casa de camp a Murcia. Podeu demanar als més petits que en facin així aprendran on va la roba bruta i on va la roba neta o per saber quan el rentaplats està net o brut…el que se’ls hi passi pel cap serà benvingut!

resultat cartells 2.png


Artteràpia

L’artteràpia és una disciplina que permet als infants i adults expressar-se a través d’una obra artística i facilita un canal de comunicació de les pròpies emocions.

Ja sabeu que a mi m’encanta dibuixar i crec que l’art és terapèutic. Aprofitant que s’ha “posat de moda”, us deixo alguns dibuixos fets per mi per a que els imprimiu i els més peques els puguin pintar. Serà un moment de concentració i relaxació.

artterapia 1

artterapia 2.png


Capses originals

Recordeu el programa Art Attack? Jo vaig fer la tira de manualitats d’aquest programa. Si teniu la oportunitat, intenteu que els vostres fills/es vegin el programa, ajuda a desenvolupar la creativitat i la originalitat! Activitat per majors de 6-7 anys.

Materials:

 • Capsa
 • Paper de cuina
 • Aigua
 • Cola Blanca
 • Pintures
 • Pinzell

material ampolla.png

En aquesta activitat també utilitzarem capses antigues de sabates i que ja no vulguem. Seguim reciclant! Aquests són els passos a seguir per fer capses originals:

 1. Barrejar l’aigua amb la cola blanca
 2. Mullar el paper de cuina en la barreja d’aigua i cola blanca
 3. Enganxar el paper de cuina a la capsa i donar-li forma
 4. Deixar assecar el paper
 5. Pintar la capsa i deixar assecar

Jo he fet una capsa maleta, i vosaltres?

capsa maleta.png


Lletra per a regalar

Últimament s’han posat molt de moda aquestes lletres, i crec que és una bona excusa per pintar, passar una bona estona i fer un regal molt maco. Us animeu? Aquesta activitat és per nens/es majors de 4 anys, no obstant, vigileu que la pintura no vagi a la boca ni als ulls.

Materials:

 • Lletres (les he comprat a la botiga Natura, però les podeu trobar a moltes altres botigues)
 • Pintura per a fusta (he comprat la marca “Chalky Look” a la botiga Piera)
 • Pinzell gruixut
 • Esponja

pas a pas.jpg

Primer col·loqueu paper de diari per no tacar la taula, prepareu tot el material i comenceu a pintar les lletres. S’assequen molt ràpid, així que si li voleu donar un “toc antic” haureu de passar una esponja humida per sobre la pintura abans de que s’assequi.

2016-07-04 15.21.39

Un cop estiguin seques les lletres, podeu decorar-les amb el que vulgueu. A mi m’han quedat així, i a vosaltres?

resultat lletres.png


Què fer a Barcelona?

Molts em pregunteu sobre què fer amb els nens/es a Barcelona, doncs aquí us proposo 9 plans per aquest estiu, que ho gaudiu!

activitats bcn.png


bon estiu

ñ

linia- casa separadora

 

11 actividades para el verano

k

Ya ha llegado el verano, el calor, las ganas de ir a la playa, a la piscina, de jugar,…y sobretodo, ¡de tener mucho tiempo libre y de disfrutar! Por esto, os propongo, ni más ni menos, que 11 actividades que podréis hacer (padres, abuelos, tíos, amigos,…) con los más pequeños de la casa (¡y no tan pequeños que a mi me encanta hacer todo esto!)

¡Empezamos!


Polos artesanales

Lo que más nos apetece en verano es un helado, un granizado o una horchata bien fresquita. Podemos hacer polos artesanales en un plis plas.

Las bases de los polos que yo uso son de cuando era pequeña, así que no os puedo decir de qué tienda son, lo que sí sé es que la tienda Tiger venden a muy buen precio y tienen dos modelos distintos:

polos

 • Primero hemos de limpiar bien el material que usemos, es importante que inculquemos el valor de la higiene en la cocina.
 • Después hemos de decidir el sabor de nuestro polo, yo los he hecho de: naranja con limón y de leche con ColaCao. Pero podéis hacer de pomelo, sandía, melón, melocotón con uva, leche con fresas,… ¡lo que más os apetezca!
 • Un vez hemos exprimido el jugo de la fruta escogida, lo ponemos en el recipiente y al congelador.
 • Después de unas 4 horas en el congelador ya tendremos nuestra merienda: un polo bien refrescante.

material polos

¡Mirad que pinta!

resultado polos.png

Para los que no queráis comprar las bases para hacer polos, no pasa nada. Cuando era pequeña mi abuelo me enseñó otra manera de hacer helados: clavar una cuchara en el yogur o Danonino (Peit Suisse en mi época), ponerlo en el congelador y ¡listo!.

resultado helados.png

 


Cuadros de harina

Ingredientes:

 • 2 vasos de harina
 • 2 vasos de sal
 • 1 vaso de agua
 • 30 min. al horno a 200º

material farina.png

Juntamos todos los ingredientes y lo mezclamos bien hasta que sea una masa compacta y homogénea. Le damos forma redonda y lisa y colocamos la mano o el pie del peque (cuanto más pequeño sea el niño/a más gracioso quedará). Cuando tengamos la forma deseada, introducimos la masa en el horno, 30 min. a 200º. Dejamos enfriar y colocamos el resultado en un cuadro o donde queramos.

passos farina.png

A mi me ha quedado así, ¿Y a vosotros? ¡Lo podéis enmarcar si queréis!

resultat farina.png


Botes de cristal reciclados

¿Qué podemos hacer con todos aquellos botes de cristal que nos sobran de yogures, zumos, conservas,… o bien con los tetrabrics de leche? Os doy algunas ideas que nos servirán para ordenar todo lo que tenemos por casa y para que los niños/as conozcan el concepto de reciclar.

Materiales*:

 • Potes de cristal de diferentes medidas
 • Cuerda marrón
 • Telas de diferentes estampados (las podéis comprar recortadas o recortarlas vosotros mismos)
 • Gomas de pelo
 • Pegatinas
 • Cola blanca
* Lo podéis comprar en cualquier ferretería, mercería o tienda Tiger.

material pots

Lo que vale en esta actividad es la creatividad, yo os hago una propuesta pero cada uno ha de decorar sus botes como más le guste.

 1. Primero limpiamos bien los potes para eliminar olores.
 2. En el caso de los tetrabrics, recortamos los envases.
 3. Comenzamos a decorar cada bote o tetrabric con los diferentes materiales.
 4. Pensamos qué utilidad li podemos dar y dónde los podemos guardar. Yo los he utilizado para poner lápices de colores, gomas de pelo, flores, caramelos,…

resultat pots


Teléfono de plástico

Todos lo conoceréis ya que de pequeños jugábamos. Es un juego que divierte a los peques, el material es fácil de preparar y permite jugar en pareja. Pueden jugar niños/as de todas las edades, pero si son ellos quienes crean el material, dado que se han de hacer nudos pequeños, será para mayores de 6-7 años o más pequeños con ayuda.

Material:

 • 2 vasos de plástico
 • hilo
 • 1 palillo

Primero hacemos un pequeño agujero en la base de cada vaso, por este agujero pasaremos el hilo que unirá los dos vasos. Yo lo he hecho con 2 metros de hilo, pensad que cuanto más largo sea más divertido será. El palillo lo partimos por la mitad y colocamos cada mitad dentro del vaso, así nos servirá para sujetar el hilo.

Aquí tenéis el súper teléfono de plástico que nos servirá para hablar des de puntas separadas de la casa.

gots.png


Dibujos con botellas

¡Continuamos reciclando! Pero esta vez utilizaremos el culo de las botellas de plástico que nos sobren del agua, zumos,…

Materiales:

 • Botellas de plástico
 • Acuarelas o pinturas escolares
 • Cartulina

Se trata de mojar el culo de la botella en pintura y colocarla encima de la cartulina, quedando así, un dibujo original. ¿Dónde lo colgaréis?

ampolla.png


Abanico de diseño

Muchas mamis lleváis en el bolso un utensilio imprescindible para pasar los días de calor en verano: un abanico. ¿Qué os parecería llevar un abanico personalizado por vuestros hijos?

Materiales:

 • Abanico (Yo los he comprado en una tienda de toda la vida de la Calle del Call)
 • Lápiz
 • Acuarelas o pinturas escolares
 • Pincel

Para los más mayores: podéis dibujar lo que más os guste o bien, escribir una grase. Para los más pequeños: os podéis pintar toda la mano y estamparla contra el abanico. ¡Todo vale!

¿A ver esos abanicos?

resultado abanico.png


Collares, pulseras y porta-pulseras

Quizás pensaréis que esta actividad es más para niñas, pero no es así, los niños también pueden hacer pulseras y así estarán trabajando la motricidad fina y la coordinación. Por la complejidad de las pulseras de macramé, esta actividad va dirigida a niños/as mayores de 7 años. Por lo que respecta al trabajo con arcilla, a partir de los 3 años.

Materiales:

 • Cordeles de diferentes colores (yo los compro en la tienda El Taller)
 • Accesorios para decorar las pulseras
 • Rollo de papel de cocina
 • Tela
 • Cola blanca

Primero os enseñaré a hacer pulseras de macramé a través de este esquema. Si tenéis alguna duda, hay muchos tutoriales en YouTube:

material polseres.png

Tenéis que ir haciendo los pasos 2 y 3 hasta llegar a tener una pulsera de unos 10 cm (muñeca infantil), haced un nudo y cortad el cordel sobrante. Para unir los dos hilos, tenéis que hacer los pasos 1, 2 y 3.

Una vez hayamos hecho muchas pulseras, ¿dónde las podemos guardar? ¡Muy fácil! Podéis coger un rollo de papel de cocina y forrarlo con una tela que os guste. Yo lo he enganchado con cola blanca pero podéis grapar la tela. Si tenéis pocas pulseras, podéis usar un rollo de papel de váter. Este es el resultado del  porta-pulseras:

polseres.png

¿Qué más podemos hacer? Ya sabéis que soy muy partidaria de trabajar con arcilla, es un material que a los niños/as les gusta porque se pueden manchar las manos, le pueden dar la forma que quieran y hasta lo pueden pintar.

Pero alerta, una vez hayáis hecho vuestro collar o pendientes, ¡no lo mojéis porque se os deshará!

resultat collars.png

resultat arrecades.png

¡Y más ideas de pulseras, anillos y collares hechos a mano!

collares

polseres 2.png


Carteles para decorar y ordenar la habitación

¿La habitación o el baño están un poco desordenados y queremos poner orden? ¿Falta decoración en las paredes? No pasa nada, os propongo crear carteles originales tanto para ordenar como para decorar. Si esta actividad la hacéis con menores de 6 años, ayudadles a usar las tijeras.

Materiales:

 • Cartulinas de colores
 • Lápices de colores
 • Cola escolar
 • Tijeras
 • Velcro

material cartells.png

Carteles para ordenar la ropa en los cajones; los hice para un recién nacido. ¡Dejad que los niños/as dibujen lo que más les guste!

resultat cartells.png

Carteles para decorar la habitación o el balcón, y más ahora que es tiempo de flores. Yo los tengo colgados en el baño. Los podemos enganchar con velcro.

resultat flores

Estos carteles fueron un encargo para una casa de campo en Murcia. Podéis pedir a los peques que hagan algunos y así aprenderán dónde va la ropa sucia y dónde va la ropa limpia. O bien, para saber cuándo el lavaplatos está sucio o limpio…¡lo que se les pase por la cabeza será bienvenido!

resultat cartells 2.png


Artterapia

Arterapia es una disciplina que permite a los niños/as y adultos expresarse a través de una obra artística y facilita un canal de comunicación de las propias emociones.

Ya sabéis que a mi me encanta dibujar y creo que el arte es terapéutico. Aprovechando que se “ha puesto de moda”, os dejo algunos dibujos hechos por mí para que los imprimáis y los peques los puedan pintar. Será un momento de concentración y relajación.

artterapia 1.png

artterapia 2.png


Cajas originales

¿Recordáis el programa Art Attack? Yo hice la tira de manualidades de ese programa. Si tenéis oportunidad, intentad que vuestros hijos/as lo vean, ayuda a desarrollar la creatividad y originalidad. Actividad para mayores de 6-7 años.

Materiales:

 • Caja
 • Papel de cocina
 • Agua
 • Cola Blanca
 • Pinturas
 • Pincel

material ampolla.png

En esta actividad también utilizaremos cajas antiguas de zapatos y que ya no usemos. ¡Seguimos reciclando! Estos son los pasos a seguir para hacer cajas originales:

 1. Mezclar el agua con la cola blanca
 2. Mojar el papel de cocina en la mezcla de agua y cola blanca
 3. Enganchar el papel de cocina en la caja y darle forma
 4. Dejar secar el papel
 5. Pintar la caja y dejar secar

Yo he hecho una caja maleta, ¿Y vosotros?

capsa maleta.png


Letra para regalar

Últimamente se han puesto muy de moda estas letras, y creo que es una buena excusa para pintar, pasar un buen rato y hacer un regalo muy bonito. ¿Os animáis? Esta actividad es para niños/as mayores de 4 años, no obstante, vigilad que la pintura no vaya a la boca ni a los ojos.

Materiales:

 • Letras (las he comprado en la tienda Natura, pero las podéis encontrar en muchas otras tiendas)
 • Pintura para madera (he comprado la marca “Chalky Look” en la tienda Piera)
 • Pincel grueso
 • Esponja

pas a pas.jpg

Primero colocad papel de diario para no manchar la mesa, preparad todo el material y comenzad a pintar las letras. Se secan muy rápido, así que si le queréis dar un “toque antiguo” tendréis que pasar una esponjar húmeda por encima de la pintura antes de que se seque.

2016-07-04 15.21.39

Una vez estén secas las letras, podéis decorarlas con lo que queráis. A mí me han quedado así, ¿Y a vosotros?

resultat lletres.png


¿Qué hacer en Barcelona?

Muchos me preguntáis sobre qué hacer con los peques en Barcelona, pues aquí os propongo 9 planes para este verano, ¡disfrutad!

actividades bcn.png


 

feliz verano.png

Entrenem cos i ment des de petits

Fa anys que es sap que l’exercici físic contribueix positivament en el desenvolupament general de la persona. Això se li ha de sumar una alimentació equilibrada, descans i sobretot, i com afirma la naturòpata Vanessa Bordas, il·lusió i felicitat.

En aquesta publicació veurem la importància de l’esport i de l’exercici físic durant la infància i adolescència i tot allò que envolta a una vida saludable.

pilotes.png


Exercici físic en el nostre dia a dia

Encara que no ens n’adonem compte, els més petits de la casa fan exercici físic cada dia: si van caminant a l’escola, juguen a futbol o a corda durant l’hora de dinar, van al parc, pugen les escales de casa, etc. Els hi hem de fer veure la importància de moure’s per créixer sa, sentir-se millor amb ells mateixos i com a manera de socialitzar-se i aprendre nous valors.

I per poder fer exercici físic no cal apuntar als infants a extraescolars i sumar una despesa més, podem organitzar una excursió familiar per la muntanya, anar a caminar per la platja o bé sortir en bici (i aprofitar per explicar les normes de seguretat vial). D’aquesta manera estarem potenciant la cohesió familiar, els infants aprendran de l’exemple patern i interioritzaran aquestes activitats com un acte saludable.

Us proposo que creeu un Calendari d’exercici  en el qual el nen/a enganxi un dibuix de l’activitat física que ha fet cada dia i expliqui, al final de la setmana, com es sent. Podem demanar-li que proposi noves activitats com sortir a patinar, anar a jugar al parc amb els veïns, etc.

Clika aquí per descarregar el calendari d’exercici!

calendari d'exercici.png

I pels més curiosos i apassionats del senderisme i la naturalesa, explicar-vos que segons l’article de Michael W.Pirrone “Doctors explain why going on a hike changes your brain. How it works is fascinating” extret de Collective Evolutioncaminar per la muntanya aporta els següents beneficis:

 1. Caminar 90 minuts a través d’un entorn natural té un gran impacte positiu sobre l’estat anímic de les persones, reduint la melancolia, l’estrès i les preocupacions.
 2. Passar quatre dies de desconnexió envoltat de naturalesa i sense accés a la tecnologia, dispara la creativitat un 50%.
 3. Una bona excursió a l’aire lliure augmenta la concentració i pot alleujar els símptomes del Trastorn per Dèficit d’Atenció.
 4. Les activitats a l’aire lliure i l’exercici augmenten la capacitat per retenir informació i redueixen la pèrdua de memòria, així que és una bona activitat en època d’estudi.
 5. Millora la nostra autoestima.

Què li passa al nostre cervell quan fem exercici?

L’esport  és un estimulador de l’aprenentatge i de la memòria (Fernando Gómez- Pinilla, neurocietífic de l’Universitat de California)

Quan fem esport, els músculs envien al cervell una proteïna anomenada IGF-1, que s’encarrega d’alliberar substàncies químiques, una d’elles és la BDNF (situada principalment a l’hipocamp i l’escorça cerebral), la qual enforteix les connexions neuronals i en crea de noves. El BDNF és essencial durant la formació del Sistema Nerviós ja que fomenta la capacitat plàstica del cervell per a que s’adapti millor a les situacions i pugui modificar-se en funció de l’ambient.

Quan fem esport els nivells de BDNF augmenten, i quant més BDNF, major capacitat té el cervell per aprendre (ja que l’hipocamp es veu estimulat). Per aquest motiu, després de fer exercici ens sentim millor i veiem les coses amb més claredat. A més a més, el BDNF allibera endorfines, associades al sentiment d’eufòria.

Aquí podeu veure l’activitat cerebral després de 20 minuts caminant:

Un altre aspecte relacionat amb la pràctica esportiva és la generació de reserva cognitiva, que actua com a bateria i s’activa en aquells casos en que sigui necessari, com l’aparició d’una malaltia. La pràctica d’exercici ens permetrà en un futur, evitar malalties neurodegeneratives, dislèxia, trastorns depressius i bipolars.

 La participació dels infants en esports o en un exercici físic, pot ajudar a tenir una autoestima més sòlida, una auto-imatge positiva i una millor qualitat de vida amb els adults. Així com pot ajudar a reduir les conductes auto-destructives i antisocials en la població jove.

Estudis afirmen que aquells infants que van estar 6 mesos practicant un esport, van reduir les conductes agressives, presentaven menor ansietat majors habilitats socials.

A nivell escolar, estudis revelen que aquells infants que realitzen exercici físic, mostren un major rendiment acadèmic, major concentració i millor comportament que incideix sobre els processos d’aprenentatge.* Aquí us deixo un link molt interessant sobre la relació entre l’esport i el cervell i d’on m’he documentat per fer aquest post: Deporte para un cerebro más sano (clikeu a sobre del títol)

*.Així com la referència bibliogràfica utilitzada per si li voleu fer un cop d’ull: El impacto de la actividad física y el deporte sobre la salud, la cognición, la socialización y el rendimiento académico: una revisión teórica


Valors a través de l’esport

L’esport és un bon mitjà per aprendre valors que ajuden al desenvolupament personal i social. Treball en equip, superació de límits, responsabilitat,…són qualitats que es poden aconseguir a través de l’esport i de l’orientació que els docents, entrenadors i famílies donin, de manera que aquests valors es desenvolupin i perdurin en la persona i l’ajudi al seu complert desenvolupament físic, intel·lectual i social.

Alguns valors i habilitats socials que considero que l’esport transmet són: la generositat, l’esforç, el companyerisme, disciplina, respecte, ordre, tolerància al fracàs, superació, perseverança, autodisciplina, cooperació, honestedat, èxit personal i grupal, lleialtat, lideratge, acceptació de les diferències individuals, comunicació, empatia i humilitat.

Practicar un esport o bé, fer exercici físic implica seguir uns hàbits de vida saludables com dormir les hores necessàries, menjar bé i mantenir una higiene adequada.

*.Per si voleu saber més sobre el tema, podeu llegir l’article: Los valores en el deporte


Menjar i dormir per créixer sa

El cervell és el resultat del que mengem, per aquest motiu cal portar una dieta sana i equilibrada des de ben petits.

Per construir aquest apartat, m’ajuda la Vanessa Bordas, naturòpata i dietista, companya de running i una de les persones més positives que he conegut mai.

Haurem sentit molts cops allò de menjar entre 4 i 6 vegades al dia en funció de l’edat i les necessitats i la importància de prendre líquids de manera proporcional i distribuït durant el dia. Tot això és la base d’un bon desenvolupament físic i cognitiu dels infants.

La Vanessa recomana alguns aliments i components nutricionals que poden ajudar favorablement a l’organisme dels més petits:

 • Omega 3-DHA (salmó i vegetals) i àcid fòlic (espinacs i suc de taronja): són bàsics per a la construcció de les membranes neuronals, el desenvolupament cerebral, cardíac i hepàtic i la metabolització de greixos.
 • Magnesi o Oligoelements de Liti: serveixen per millorar el descans i els trobem en els cereals integrals, els llegums i els tomàquets, entre d’altres.
 • Suplements multivitamínics: variables en funció del pes i edat. Poden ajudar a les defenses i a la circulació sanguínia com el cas de la Vitamina C.

Segons l’atleta Quique Casado, durant la infància i adolescència s’ha de menjar de tot. Només en els casos de dedicar-se professionalment a un esport, la dieta tindrà més carbohidrats i proteïnes per potenciar la musculació i el rendiment esportiu. l

L’emoció, les ilïlusions, els reptes, l’evolució,.. són necessaris per la creació d’endorfines, els estímuls naturals interns (Vanessa Bordas)

lDormir les hores necessàries millora la plasticitat cerebral i permet veure l’evolució del cos, la recuperació post-exercici físic i el desenvolupament muscular.

L‘Institut de medicina del son afirma que un mal son durant la infància pot contribuir a la maca d’atenció, major dependència del cuidador, problemes en el creixement, mals de cap, inseguretat, timidesa i en edats més avançades, fracàs escolar. Per això és important facilitar condicions òptimes pel son i crear rutines i horaris de son regulars i consistents.

La Vanessa proposa activitats per potenciar la recuperació física i mental dels infants com: la musicoteràpia, el Yoga, els massatges terapèutics, l’ergonomia postural i el fet d’evitar l’excés de radiació wifi i televisió abans i després de menjar i dormir.


Esport d’alt rendiment

Què són els esports d’alt rendiment? Què implica psicològicament dedicar-se professionalment a un esport? En Quique Casado, company de feina, campió d’Espanya de 3.500 i 5.000 en pista d’Atletisme, corredor de Maratons i Ironman i una gran persona, m’ajuda a explicar-ho.

L’esport d’alt rendiment és aquell que implica una pràctica sistemàtica i d’alta exigència respecte una disciplina esportiva específica amb l’objectiu d’assolir els millors resultats a través d’una preparació física i psicològica.

separador 3

Dels 3 als 11 anys parlem de jocs, no d’esport, ja que no podem fer musculació del cos perquè el nen/a està en edat de creixement.

Dels 11 als 16 anys en atletisme, es passa per diferents proves (velocitat, salts de balla, salts de longitud,…) per conèixer les característiques del nen/a i encaminar-lo cap a aquella àrea on pot destacar i treure el millor d’ell mateix. Són 3 dies d’entrenament a la setmana més competicions els caps de setmana.

Dels 16 als 18 anys es prepara al noi/a per una prova en concret. És important saber motivar-lo/la per tal de que no s’atabali i abandoni, ja que és un esport molt exigent. Per tant, hem de conèixer molt be als esportistes que entrenem per saber animar-los, guiar-los en tot moment i motivar-los de manera incondicional.

A partir dels 18 anys es comencen les altes competicions, campionats d’Espanya i d’Europa. En aquest moment el noi/a pot escollir el seu futur, com per exemple estudiar INEF o bé entrar al CAR (Centre d’Alt Rendiment).

separador 1

L’esport d’alt rendiment implica competitivitat. Segons en Quique, els infants són competitius des de naixement i això no implica un problema, però cal saber quan reconduir aquesta competitivitat i treballar la part psicològica de l’esport.

Un gran dubte de les famílies és si els seus fills seran capaços de compaginar l’escola amb l’esport. En Quique afirma que durant la primera fase de reconeixement de l’esport, sí és compaginable, ja que no deixa de ser una extraescolar més. No obstant, és més complicat durant la secundària (15-16 anys), ja que depèn de les capacitats de cadascú. Ens podem trobar amb diferents casos, però per evitar el fracàs escolar, quan la balança es decanta per l’esport, hem de recolzar al nen/a per tirar endavant. En aquells casos en que es decideix entrar al CAR, sí que es fa pràcticament impossible compaginar l’esport amb la universitat, ja que el camí que s’ha pres no deixa de ser una carrera més.

Tot es basa en detectar les virtuts de cada nen, corregir els errors, conèixer les necessitats i potenciar les capacitats. Amb una bona guia, tots ho podem aconseguir (Quique Casado)

separador 2

A vegades en l’esport ens podem trobar amb la frustració, però això depèn en gran part de l’entrenador, ja que ha de conèixer al nen/a i evitar-ho. Així com dels pares i la confiança i ànims que aboquin en els fills, i evitar frases com “no serveixes per això”. És com un professor de matemàtiques, et pot fer odiar les matemàtiques o bé, que t’encantin. Val a dir que existeix una gran diferència entre els esports d’equip i els individuals, com l’atletisme, ja que perdràs o guanyaràs però sempre podràs seguir competint, no t’exclouran.

En Quique afirma rotundament que practicar esport augmenta la felicitat a qualsevol edatfa que un es trobi i es vegi bé, es senti orgullós dels reptes assolits, et faci oblidar tot allò dolent, millori l’aspecte social i disminueixi l’estrès.

El nen/a ha de fer el que el faci feliç i si el que realment li agrada és l’esport, els pares l’haurien de recolzar (Quique Casado)

Aquí us presento en Quique Casado, si el veieu córrer en alguna cursa, animeu-lo, però feu-ho ràpid perquè passarà volant!


 Suport familiar en les competicions, part de l’èxit!

Fa uns mesos em vaig plantejar córrer la meva primera MITJA MARATÓ, 21km…tot un repte per a mi que amb 10km ja em cansava! Vaig seguir un pla d’entrenament fet per l’atleta Quique Casado en el que pràcticament cada dia havia de sortir a córrer: anar combinant tirades llargues amb tirades curtes, sèries, gimnàs, etc. I per sort, vaig tenir el millor company i llebre de carrera que podia tenir, el Francisco Navarro, qui em va haver d’aguantar durant molts i molts entrenaments, la meva obsessió per planificar la cursa, els avituallaments, els gels, els ritmes…!

I per fi va arribar el gran dia, plena de nervis, perquè en una cursa et pot passar de tot, però amb moltíssimes ganes d’encarar-me a aquell gran repte: CÓRRER 21’097km. Com a cada carrera, no podia faltar la meva família animant-me i treient-me un somriure quan ja no podia més. I alguns membres de l’equip Beer Runners Barcelona com a companys de cursa. Vas veient com passen els km i cada cop et sents més orgullós de tu mateix al veure que ho estàs aconseguint, gràcies a l’esforç, ho has fet possible. Després de 2 hores, 5 minuts i 6 segons corrents sense parar, vam arribar a meta.

En carreres de llarga distància és molt important la preparació física, però també ho és la força mental i suport dels qui t’envolten. Segurament, tot hi estar preparada físicament, sense el Francisco al meu costat, no ho hagués aconseguit.

mitja marató.png
Mitja Marató del Mediterrani, Octubre 2015

 ♦ Com podem animar als papis i a les mamis en una cursa?  ♦

 • Fer pancartes: colors contrastats, poca lletra i en majúscula (no els hi donarà temps de llegir gaire) i amb contingut que animi.
 • Cridar sense vergonya cada cop que els veieu: serà un xut d’energia brutal i els farà oblidar el cansament i tirar endavant.
 • Situar-se en llocs inesperats: no s’ho esperaran i els hi farà molta il·lusió!
 • Trompetes o aplaudidors inflables: a vegades a les curses donen aquest material per animar, anar sentint sorolls els fa no pensar tant en el cansament. D’aquesta manera animareu a la resta de corredors.
 • Córrer els últims metres amb ells: en algunes curses no et deixen entrar a meta sense dorsal, però si podeu, intenteu córrer els últims metres o aquells més durs, amb ells, sentir-se acompanyat fa molt.
 • Ànims pre, durant i post competició: cal donar suport en tot moment i minimitzar els nervis que implica una prova física.

Aquí us deixo algunes fotos de la Marató de Barcelona 2016 on vaig estar animant amb l’equip Beer Runners Barcelona. Podeu veure les pancartes que vaig fer per animar, una experiència inoblidable:

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

l

I per acabar, no deixeu de confiar en els vostres fills…

objectiu esport.png

linia- casa separadora

ñ

Entrenamos cuerpo y mente desde pequeños

Hace años que se sabe que el ejercicio físico contribuye positivamente al desarrollo general de la persona. A esto se le tiene que sumar una alimentación equilibrada, descanso y sobretodo, y como afirma Vanessa Bordas, ilusión y felicidad.

En esta publicación veremos la importancia del deporte y del ejercicio físico durante la infancia y adolescencia y todo aquello que envuelve a una vida saludable.

pilotes.png


Ejercicio físico en nuestro día a día

Aunque no nos demos cuenta, los más pequeños de la casa hacen ejercicio físico cada día: si van andando al colegio, juegan a fútbol o a cuerda durante la hora de comer, van al parque, suben las escaleras de casa, etc. Les hemos de hacer ver la importancia de moverse para crecer sano, sentirse mejor con ellos mismos y como una manera de socializarse y aprender nuevos valores.

Y para poder hacer ejercicio físico no hace falta apuntar a los niños/as a extra-escolares y sumar gastos, podemos organizar una excursión familiar por la montaña, ir a andar por la playa o bien, salir en bici (y aprovechar para explicar las normas de seguridad vial). De esta manera estaremos potenciando la cohesión familiar, los niños/as aprenderán del ejemplo paterno e interiorizarán estas actividades como actos saludables.

Os propongo que creéis un Calendario de ejercicio en el cual el niño/a pueda pegar un dibujo de la actividad física que ha hecho cada día y explique, al final de la semana, cómo se ha sentido. Podemos pedirle que proponga nuevas actividades como salir a patinar, ir a jugar al parque con los vecinos, etc.

¡Clika aquí para descargar el Calendario de ejercicio!

calendari d'exercici.png

Y para los más curiosos y apasionados del senderismo y la naturaleza, explicaros que según el artículo de Michael W.Pirrone “Doctors explain why going on a hike changes your brain. How it works is fascinating” extraído de Collective Evolution, andar por la montaña aporta los siguientes beneficios:

 1. Andar 90 minutos a través de un entorno natural tiene un gran impacto positivo sobre el estado anímico de las personas, reduciendo la melancolía, el estrés y las preocupaciones.
 2. Pasar cuatro días de desconexión envuelto de naturaleza y sin exceso de tecnología, dispara la creatividad un 50%.
 3. Una buena excursión al aire libre aumenta la concentración y puede reducir los síntomas del Trastorno por Déficit de Atención.
 4. Las actividades al aire libre y el ejercicio aumentan la capacidad para retener información y reducen la pérdida de memoria, así que es una buena actividad en época de estudio.
 5. Mejora nuestra autoestima.

¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando hacemos ejercicio?

El deporte es un estimulador del aprendizaje y de la memoria (Fernando Gómez-Pinilla, neurocientífico de la Universidad de California)

Cuando hacemos deporte, los músculos envían al cerebro una proteína llamada IGF-1, que se encarga de liberar sustancias químicas, una de ellas es la BDNF (situada principalmente en el hipocampo y la corteza cerebral), la cual refuerza las conexiones neuronales y crea de nuevas. El BDNF es esencial durante la formación del Sistema Nervioso ya que fomenta la capacidad plástica del cerebro para que se adapte mejor a las situaciones y pueda modificarse en función del ambiente.

Cuando hacemos deporte los niveles de BDNF aumentan, y cuanto más BDNF, mayor capacidad tiene el cerebro para aprender (ya que el hipocampo se estimula). Por este motivo, después de hacer ejercicio nos sentimos mejor y vemos las cosas con más claridad. Además, el BDNF libera endorfinas, asociadas al sentimiento de euforia.

Aquí podéis ver la actividad cerebral después de 20 minutos andando:

Otro aspecto relacionado con la práctica deportiva es la generación de reserva cognitiva, que actúa como batería y se activa en aquellos casos en que sea necesario, como la aparición de una enfermedad. La práctica de ejercicio nos permitirá en un futuro, evitar enfermedades neurodegenerativas, dislexia, trastornos depresivos y bipolares.

 La participación de los niños/as en deportes, puede ayudar a tener una autoestima más sólida, una auto-imagen positiva y una mejor calidad de vida con los adultos. Así como puede ayudar a reducir las conductas auto-destructivas y antisociales en la población joven.

Estudios afirman que aquellos niños/as que estuvieron 6 meses practicando un deporte, redujeron las conductas agresivas, presentaron menor ansiedad mayores habilidades sociales.

A nivel escolar, estudios revelan que aquellos niños/as que realizan ejercicio físico, muestran un mayor rendimiento académico, mayor concentración y mejor comportamiento que incide sobre los procesos de aprendizaje.* Aquí os dejo un link muy interesante sobre la relación entre deporte y cerebro y de done me he documentado para hacer este post: Deporte para un cerebro más sano (clikar encima del título)

Así como la referencia bibliográfica utilizada por si le queréis echar un vistazo: El impacto de la actividad física y el deporte sobre la salud, la cognición, la socialización y el rendimiento académico: una revisión teórica


Valores a través del deporte

El deporte es un buen medio para aprender valores que ayuden al desarrollo personal y social. Trabajo en equipo, superación de límites, responsabilidad,…son cualidades que se pueden conseguir a través del deporte y de la orientación que los docentes, entrenadores y familias den, de manera que estos valores se desarrollen y perduren en la persona y la ayuden en el desarrollo físico, intelectual y social.

Algunos valores y habilidades sociales que considero que el deporte transmite son: la generosidad, el esfuerzo, el compañerismo, disciplina, respeto, orden, tolerancia al fracaso, superación, perseverancia, autodisciplina, cooperación, honestidad, éxito personal y grupal, lealtad, liderazgo, aceptación de las diferencias individuales, comunicación, empatía y humildad.

Practicar un deporte o bien, hacer ejercicio físico implica seguir unos hábitos de vida saludables como dormir las horas necesarias, comer bien y mantener una higiene adecuada.

*.Por si queréis saber más sobre el tema, podéis leer el artículo: Los valores en el deporte


Comer y dormir para crecer sano

El cerebro es el resultado de lo que comemos, por este motivo tenemos que llevar una dieta sana y equilibrada desde pequeños.

Para construir este apartado, me ayuda Vanessa Bordas, naturópata y dietista, compañera de running y una de las personas más positivas que he conocido nunca.

Hemos oído muchas veces eso de comer entre 4 y 6 veces al día en función de la edad y las necesidades y la importancia de tomar líquidos de manera proporcional y distribuido durante el día. Todo esto es la base de un buen desarrollo físico y cognitivo de los niños/as.

Vanessa recomienda alimentos y componentes nutricionales que pueden ayudar favorablemente al organismo de los más pequeños:

 • Omega 3-DHA (salmón y vegetales) y ácido fólico (espinacas y zumo de naranja): son básicos para la construcción de las membranas neuronales, el desarrollo cerebral, cardíaco, hepático y la metabolización de grasas.
 • Magnesio o Oligoelementos de Litio: sirven para mejorar el descanso y los encontramos en los cereales integrales, las legumbres y los tomates, entre otros.
 • Suplementos multivitamínicos: variables en función del peso y de la edad. Pueden ayudar a las defensas y a la circulación sanguínea como en el caso de la Vitamina C.

Según el atleta Quique Casado, durante la infancia y adolescencia se ha de comer de todo. Sólo en los casos de dedicarse profesionalmente a un deporte, la dieta tendrá más carbohidratos y proteínas para potenciar la musculación y el rendimiento deportivo.

La emoción, las ilusiones, los retos, la evolución,… son necesarios para la creación de endorfinas, los estímulos naturales internos (Vanessa Bordas)

Dormir las horas necesarias mejora la plasticidad cerebral y permite ver la evolución del cuerpo, la recuperación post-ejercicio físico y el desarrollo muscular.

El Institut de medicina del son afirma que un mal sueño durante la infancia puede contribuir a la falta de atención, mayor dependencia del cuidador, problemas en el crecimiento, dolores de cabeza, timidez y en edades más avanzadas, fracaso escolar. Por ello, es importante facilitar condiciones óptimas para el sueño y crear rutinas y horarios de sueño regulares y consistentes.

Vanessa propone actividades para potenciar la recuperación física y mental de los niños/as como: la musicoterapia, el Yoga, los masajes terapéuticos, la ergonomía postural y el echo de evitar el exceso de radiación wifi y televisión antes y después de comer y dormir.


Deporte de alto rendimiento

¿Qué son los deportes de alto rendimiento? ¿Qué implica psicológicamente dedicarse profesionalmente a un deporte? Quique Casado, compañero de trabajo, campeón de España de 3.500 y 5.000 en pista de Atletismo, corredor de Maratones e Ironman y una gran persona, me ayuda a explicarlo.

El deporte de alto rendimiento es aquel que implica una práctica sistemática y de gran exigencia respecto una disciplina deportiva específica con el objetivo de conseguir los mejores resultados a través de una preparación física y psicológica.

separador 3

De los 3 a los 11 años hablamos de juegos, no de deporte, ya que no podemos hacer musculación del cuerpo porque el niño/a está en edad de crecimiento.

De los 11 a los 16 años en atletismo, se pasa por diferentes pruebas (velocidad, salto de valla, salto de longitud,…) para conocer las características del niño/a y encaminarlo hacia a aquella área donde pueda destacar y sacar lo mejor de él/ella. Son 3 días de entrenamiento a la semana más competiciones los fines de semana.

De los 16 a los 18 años se prepara al chico/a para una prueba en concreto. Es importante saber motivarlo para que no se agobie y abandone, ya que es un deporte muy exigente. Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien a los deportistas para saber animarlos, guiarlos en todo momento y motivarlos de manera incondicional.

A partir de los 18 años se empiezan las altas competiciones, campeonatos de España y Europa. En este momento el chico/a puede elegir su futuro, como por ejemplo estudiar INEF o bien entrar en el CAR (Centre d’Alt Rendiment).

separador 1

El deporte de alto rendimiento implica competitividad. Según Quique, los niños/as son competitivos desde que nacen y esto no implica un problema, pero se ha de saber cuándo reconducir la competitividad y trabajar la parte psicológica del deporte.

Una gran duda de las familias es si sus hijos/as serán capaces de compaginar la escuela con el deporte. Quique afirma que durante la primera fase de reconocimiento del deporte, sí es compaginable, ya que no deja de ser una extraescolar más. No obstante, es más complicado durante la secundaria (15-16 años), ya que depende de las capacidad de cada uno. Nos podemos encontrar con diferentes casos, pero para evitar el fracaso escolar, cuando la balanza se decanta por el deporte, tenemos que apoyar al chico/a para que tire adelante. En aquellos casos en que se decide entrar en el CAR, sí que es prácticamente imposible compaginar el deporte con la universidad, ya que el camino elegido no deja de ser una carrera más.

Todo se basa en detectar las virtudes de cada niño/a, corregir los errores, conocer las necesidades y potenciar las capacidades. Con una buena guía, todos lo podemos conseguir (Quique Casado)

separador 2

A veces en el deporte nos podemos encontrar con la frustración, pero esto depende en gran parte del entrenador, ya que ha de conocer al niño/a y evitarlo. Así como de los padres y la confianza y ánimos que viertan en sus hijos/as, y evitar frases como “no sirves para esto”. Es como un profesor de matemáticas, te puede hacer odiar las mates o bien, que te encanten. Hay que decir que existe una gran diferencia entre los deportes de equipo y los individuales, como el atletismo, ya que perderás o ganarás pero siempre podrás seguir compitiendo, no te excluirán.

Quique afirma rotundamente que practicar deporte aumenta la felicidad a cualquier edad: hace que te encuentres y te veas bien, te sientas orgulloso de los retos conseguidos, te haga olvidar todo aquello malo, mejore el aspecto social y disminuya el estrés.

El niño/a ha de hacer aquello que le haga feliz y si lo que realmente le gusta es el deporte, los padres tendrían que apoyarlo (Quique Casado)

Aquí os presento a Quique Casado, ¡si lo veis correr en alguna carrera, animarlo, pero hacedlo rápido porque pasará volando!


 Soporte familiar en las competiciones, ¡parte del éxito!

Hace unos meses me planteé correr mi primera MEDIA MARATÓN, 21km,…todo un reto para mí que con 10km ya me cansaba. Seguí un plan de entrenamiento hecho por el atleta Quique Casado en el que prácticamente cada día tenía que salir a correr: ir combinando tiradas largas con cortas, series, gimnasio, etc. Por suerte, tuve el mejor acompañante y liebre de carrera que podía haber tenido, Francisco Navarro, quien me aguantó durante muchos entrenamientos, mi obsesión por planificar la carrera, los avituallamientos, los geles, los ritmos,…

Y por fin llegó el gran día, llena de nervios, porque en una carrera te puede pasar de todo, pero con muchas ganas de enfrentarme a ese reo: CORRER 21’097KM. Como en cada carrera, no podía faltar mi familia animándome y sacándome una  sonrisa cuando ya no podía más. Y algunos miembros de Beer Runners Barcelona como compañeros de carrera. Vas viendo cómo pasan los km y cada vez te sientes más orgulloso de ti mismo al ver que lo estás consiguiendo, gracias al esfuerzo, lo has hecho posible. Después de 2 horas, 5 minutos y 6 segundos corriendo si parar, llegamos a meta.

En carreras de larga distancia es muy importante la preparación física, pero también lo es la fuerza mental y el soporte de los que te rodean. Seguramente, aún y estar preparada físicamente, sin Francisco a mi lado, no lo hubiera conseguido.

mitja marató.png

Media Maratón del Mediterráneo, Octubre 2015

 ♦ ¿Cómo podemos animar a los papis y mamis en una carrera?  ♦

 • Hacer pancartas: colores contrastados, poca letra y en mayúscula (no les dará tiempo a leer mucho) y contenido que anime.
 • Chillar sin vergüenza cada vez que lo veáis: será un chute de energía brutal y les hará olvidar el cansancio y tirar adelante.
 • Situarse en lugares inesperados: no se lo esperarán y les hará mucha ilusión.
 • Trompetas o aplaudidores hinchables: a veces en las carreras dan este material para animar, ir escuchando ruidos les hace no pensar tanto en el cansancio. De esta manera animáis al resto de corredores.
 • Correr los últimos metros con ellos: en algunas carreras no dejan entrar a meta sin dorsal, pero si podéis, intentad correr los últimos metros o aquellos más duros con ellos, sentirse acompañado ayuda mucho.
 • Ánimos pre, durante y post competición: se tiene que dar soporte en todo momento y minimizar los nervios que implica una prueba física.

Aquí os dejo algunas fotos de la Maratón de Barcelona 2016 dónde estuve animando con el equipo Beer Runners Barcelona. Podéis ver las pancartas que hice para animar, una experiencia inolvidable:

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

l

Y para acabar, no dejéis de confiar en vuestros hijos/as,…

objetivo deporte.png

© Anna Costa Mirada 2016
Queda expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución, cesión y transformación del presente, salvo consentimiento expreso de su autor. El incumplimiento dará derecho a su autor a la correspondiente indemnización de daños y prejuicios.